A Római Kori és Késő Antik Régészeti Tanszék a Római Birodalom provinciáinak régészetével, anyagi kultúrájával foglalkozik. Ezen belül is kiemelt szerepet kap az oktatásban Pannonia régészeti emlékanyaga és ókeresztény hagyatéka. 

A BA képzés során a hallgatók bevezető kurzusok révén betekintést nyernek a görög-római (köztársaság kor) régészetbe és a római császárkor régészetébe. Ezenfelül a római települések, vallás, hadsereg, antropológia, numizmatika, kerámia és egyéb anyagismereti órák keretében a szükséges alapismeretek megszerzésére is lehetőségük nyílik.

A magyar és angol nyelvű MA képzés során hangsúlyosabban szerepel a római epigráfia és az egyes provinciák (különösen a keleti provinciák) történetének és anyagi kultúrájának megismertetése.

Az elméleti tudás mellett kiemelt figyelmet fordítunk a gyakorlati képzésre is. Hallgatóinknak bőséges lehetőségük van az ásatási ismeretek megszerzésére a hazai és külföldi lelőhelyeken végzett számos feltárásaink valamelyikén. Kiemelt saját tanszéki ásatási projektként fut Pilismarót és Tokod késő római erődjeinek fáltárása, amelyet partnerintézményünkkel, az esztergomi Balassa Bálint Múzeummal együttműködve folytatunk. Emellett kiváló római koros ásatási helyszínünk a Iovia császárkori településen folyó kutatási programunk, illetve a berlini Humboldt Egyetem meghívására az olaszországi Ostia lelőhelyen folytatott régészeti munkák.

Hallgatóink emellett külföldi partner-egyetemeinken bővíthetik tudásukat (Cardiffi Egyetem, Lebanese University, Libanon)

 

Megbízott tanszékvezető

Beszédes József
egyetemi adjunktus

beszedes.jozsef@btk.ppke.hu 

 

Titkárság

Danubianum 607
Oktatásszervező: Kovács Zsuzsanna
Tel.: +3613275930 /4170
E-mail: 
kovacs.zsuzsanna@btk.ppke.hu 
regeszet@btk.ppke.hu 

 

Postacím:
1088 Budapest
Mikszáth Kálmán tér 1.