A Roncsolásmentes Régészeti Tanszék olyan speciális lelőhelyfelderítési, térinformatikai és geofizikai ismeretek ad át a hallgatóknak, melynek birtokában a végzett szakemberek képesek lesznek a régészetben használható legújabb technológiák, technikák és szoftverek használatára, illetve elméleti és gyakorlati betekintést kapnak a tájrégészet és a csatatérkutatás módszertanába az Intézet számos projektjén keresztül. A roncsolásmentes régészeti módszerek alkalmazása az elmúlt években egyre nagyobb jelentőségre tett szert a hazai kutatásokban is, ugyanakkor a régészeti képzésben nincsenek jelen megfelelő súllyal. Felismerve ezt a hiányt, A Pázmány Péter Katolikus Egyetem két évvel a Régészeti Tanszék létrehozása után megalapította a Régészeti Térinformatikai Laboratóriumot, mellyel deklarálta elköteleződését a legmodernebb régészeti módszerek irányában. A Régészeti Térinformatikai Laboratóriummal szoros együttműködésben, a RTL műszerparkjának és személyi állományának bevonásával hazai és külföldi helyszíneken, a Régészettudományi Intézet saját projektjeihez és a Tanszék oktatóinak saját kutatásaihoz kapcsolódóan zajlik a gyakorlati képzés.

A Roncsolásmentes Régészeti Tanszéknek jelenleg két állandó mellett három óraadó oktatója van, az oktatás magyar és angol nyelven zajlik B.A. M.A. és doktori képzés keretében is, és oktatunk magyar hallgatók mellett magyar állami ösztöndíjas közel-keleti és a Balkánról jött hallgatókat is A roncsolásmentes lelőhelyfelderítő műszerek használata és az adatok feldolgozása mellett komoly hangsúlyt fektetünk a hallgatók informatikai képzésére, melynek keretei között nem csak térinformatikai programok használatát tanulják meg, hanem az elmúlt években egyre dinamikusabban fejlődő és a régészet alap eszköztárába beépülő 3D modellezéssel is megismerkednek. Ehhez rendelkezésre áll a RTL mérnöki számítógépparkja, a szükséges szoftverekkel együtt.

A Humboldt-Universität zu Berlinnel való együttműködés keretein belül (Ostia Forum Project) hallgatóink is bemutathatták saját tudományos eredményeiket Németországban. A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Információs Technológiai és Bionikai Karral közösen kutatási programunk van a gépi tanulás és neurális hálók régészeti alkalmazásával kapcsolatban, és megszerveztük az a EFOP-3.6.2-16 Conference on Geospatial Data Processing nemzetközi konferenciát, melyen nemcsak oktatóink, hanem az angol és magyar nyelvű képzés hallgatói is részt vettek előadóként. Tehetséges diákjainknak így nemcsak hazai és nemzetközi projektjeinkbe való csatlakozási lehetőséget, hanem saját kutatásaik bemutatásának lehetőségét is igyekszünk biztosítani nemzetközi környezetben is.

 

Megbízott tanszékvezető

Dr. Végh András
egyetemi docens

 

Titkárság

Danubianum 607
Oktatásszervező: Kovács Zsuzsanna
Tel.: +3613275930 /4170
E-mail: 
kovacs.zsuzsanna@btk.ppke.hu 
regeszet@btk.ppke.hu 

 

Postacím:
1088 Budapest
Mikszáth Kálmán tér 1.