A Szabad bölcsészet szak felépítése
Az úgynevezett bolognai rendszer bevezetése óta átfogó filozófiai képzést BA szinten a Szabad bölcsészet alapképzési szak nyújt, amely egyetemünkön négy úgynevezett szakirányt foglal magában. Ezek mindegyike három adminisztratív egységből, modulból áll.

A képzés végén elnyerhető Szabad bölcsészet szakos oklevél záradéka megnevezi az elvégzett specializációt vagy minor is.

Részletes tájékoztató a Szabad bölcsészet szakról

A Filozófia szakirány
A Filozófia szakirány tárgyai (az összes szakirány 40 kredites közös alapozó moduljához tartozókon kívül) két saját modulba rendeződnek. Ezek közül az első, a 77 kredites Filozófia szakmai modul elvégzése után a hallgató előtt három választási lehetőség nyílik.
• Folytathatja tanulmányait a szakirány utolsó moduljával, az 50 kredites Filozófia specializációval,
• elhagyhatja a szakirányt, és elvégezheti egy másik szabad bölcsész szakirány specializációját, vagy
• felveheti egy másik bölcsészettudományi/társadalomtudományi alapszak 50 kredit értékű minor programját.
A filozófia iránt érdeklődő és elkötelezett hallgatóknak e fenti három lehetőség közül az elsőt, vagyis a szakirány valamennyi moduljának elvégzését ajánljuk, mert ezek csak együtt adnak áttekintést a filozófia teljes történetéről és valamennyi fontosabb témaköréről. A Filozófia szakirány két saját modulja, kiegészülve a szabad bölcsész közös képzésbe sorolt filozófiai tárgyakkal és a szakdolgozati kreditekkel, az alapképzés 180 kreditjéből 139-et tesz ki, ami módot ad a filozófiai hagyomány átfogó megismerésére és a mai problematika elmélyült átgondolására.Szakirányválasztás
Amennyiben az egyetem ajánlásait, az úgynevezett mintatantervet követik, a Szabad bölcsészet alapszakra felvételt nyert hallgatók a szakirányok közös alapozó moduljával kezdik meg tanulmányaikat, és csak az első félév közepén választanak szakirányt, mégpedig azáltal, hogy a Neptun rendszerben jelentkeznek a kívánt szakirány moduljaira. Mindenki jogosult az általa választott modul, illetve szakirány hallgatójává válni, és választása a későbbiekben is módosítható. Az első év második félévében folytatódik a közös alapozó képzés, de a kurzusok nagyobb része már a választott szakirányhoz kapcsolódik. A második évet teljes egészében a szakirány szakmai modulja tölti ki, a harmadik év pedig a specializációé vagy a minoré. A specializációkra és minorokra is regisztrálni kell a Neptunban.

Mintatanterv
A Filozófia szakirány kurzusai nyitva állnak a kar minden hallgatója előtt, és tetszőleges sorrendben elvégethetők, ennek ellenére az egyes tárgyak sajátos tartalma tanácsossá teszi bizonyos menetrend követését, amelyet a tantárgylistából kiolvasható és a hálótervben szemléletes formába öntött mintatanterv rögzít.
Mintatanterv a tanulmányaikat 2021 előtt megkezdők számára

Mintatanterv a tanulmányaikat 2021-ben vagy 2022-ben megkezdők számára

Mintatanterv a tanulmányaikat 2023-ban vagy később megkezdők számára

Tematikus blokkok
A Filozófia szakirány tárgyai tartalmi szempontból két csoportba, történeti és szisztematikus tárgyakra oszthatók, de e blokkok nem rendelődnek kizárólag az egyik vagy másik modulhoz. A filozófia történetét nyolc korszakra bontva tárgyaljuk, különös figyelmet szentelve a hozzánk időben legközelebbi fejleményeknek. A 20. századi filozófiával a többi korszakhoz képest dupla óraszámban foglalkozunk, külön kurzusokat szánva az úgynevezett analitikus, illetve kontinentális gondolkodóknak és irányzatoknak, a 21. századot pedig önálló korszakként kezeljük. A szisztematikus tárgyak nem egyes alkotókra vagy irányzatokra koncentrálnak, hanem korunk nézőpontjáról, a társtudományok eredményeit is felhasználva dolgozzák fel a filozófia klasszikus problémáit. Ezen a blokkon belül létezik egy öt tárgyból álló tematikus egység, amely a filozófiai praxisba vezet be. Ezen kívül két területtel foglalkozunk kitüntetett módon: a metafizikával és a vallásfilozófiával. Egyetemünk katolikus jellege az oktatók személyes elkötelezettségéből fakadó látásmódján túl ezeknek a vallási szempontból nagy jelentőségű tárgyaknak a súlyában jut talán leginkább érvényre. 

Gyakorlati tudnivalók
• Az órákat a budai Duna-parton található Danubiumban (Bertalan Lajos u. 2.) tartjuk.
• A Filozófia szakirány 3+2 napos munkarendben működik: a hét három napjára kerülnek a tantermi órák, két nap pedig az egyéni felkészülést szolgálja.

Szakdolgozati követelmények

A záróvizsga tételei