A gondolkodás és a választás szabadsága

 

„Szabadság, szerelem!
E kettő kell nekem.”

Igaza lehetett a húszas éveiben járó Petőfinek, ha még ma is idézzük a két emberi alapérzést egybefogalmazó versét. Hiszen ő is – többek között – az életkoránál fogva volt szerelmese a szabadságnak. Mint ma azok az érettségizett fiatal felnőttek, akik elemi szabadságigényükre ismerhetnek rá a PPKE egyik bölcsészettudományi szakjának elnevezésében.

A szabad bölcsészet azokat az intézményes kereteket jelenti a középiskolákból kikerülő fiatalok számára, amelyeken belül, érdeklődésük szerint, szabadon kibontakoztathatják szellemi lehetőségeiket. Vagyis teret és időt kapnak ahhoz, hogy eldöntsék, mit kezdjenek a felsőoktatás világában a szabadságigényükkel.

Továbbá a szabad bölcsészet azt is jelenti, hogy az egyetemi hallgatók szabadon bölcselkedhetnek, gondolkodhatnak saját magukról, a világukról, saját betöltendő helyükről ebben a világban. Hogy hol lehet a helyük a szellemi kultúra tagolt játékterén, Magyarországon, Európában, a nagyvilágban.

Ráadásul a szabad bölcsészet jegyében szabad gondolkodást gyakorló fiatal felnőttek szabadon dönthetnek arról is, hogy milyen meghatározott irányban, milyen szakterületen teszik mindezt. Az intézményes keretek tehát a választás szabadságát szolgálják – ahogyan arra József Attila töredékéből is következtethetünk: „Ahol a szabadság a rend, / mindig érzem a végtelent.” Segítik ugyanakkor a hallgatót abban is, hogy a szabadságával jól tudjon élni, a gondolkodás fegyelmezettségére és egyre gazdagabb fogalomkészletére támaszkodva. A szabad választás irányait jelölik a szabad bölcsészet egyes szakmai moduljai és specializációi: elméleti nyelvészet; filmelmélet és filmtörténet; filozófia; művészettörténet. A szakmai irányok egyrészt markánsan különböznek egymástól, másrészt érintkeznek is egymással – mind a szellemi kultúrában (a nyelvhasználat, a gondolkodás és a művészet területein), mind a szabad bölcsészet képzési rendjében.

 

Mitől szabad a szabad bölcsészet?

Az önálló tudományterületeket ötvöző és dialógusba hívó szabad bölcsészet a legátfogóbb tanulmányi program, amely a bölcsészettudományok iránt érdeklődők számára hazánkban jelenleg rendelkezésre áll. A szak tartalmi gazdagsága rengeteg különböző képzési utat tesz lehetővé, mivel a hallgatók szabadon válogathatnak a modulok közül. Lehetnek egyetlen tudományterület specialistái, kialakíthatnak maguknak a klasszikus kétszakos egyetemi képzéshez hasonló kiegyensúlyozott portfóliót, de megtehetik azt is, hogy akár hat-hét különböző tudományba is belekóstolnak.

 

Képzési utak

A szakon belüli tudományterületeket szakirányoknak nevezzük. A Pázmányon négy szakirány van:

Minegyeik szakirányhoz két saját modul (a szakmai modul és a specializáció) tartozik, és mindegyik szerepel néhány kurzussal az alapozó modulban is.
Miután valaki az alapozó modul révén betekintést nyert mind a négy szakirányba, elvégzi az egyik szakirány első önálló modulját. Ezután három lehetőség közül választhat egyet vagy akár kettőt is. Elvégezheti ugyanannak a szakiránynak a második modulját is, folytathatja a szabad bölcsészet szak egy másik szakirányával, vagy elvégezheti a karon oktatott más tudományok minor szakját is. A képzéshez tartozik néhány a kar teljes kínálatából szabadon választott tárgy elvégzése is, de a Pázmány jellegzetessége, hogy ezeknek csak a kötelező minimális mennyisége van megszabva. A szabadon választott tárgyak számát csak a hallgató érdeklődése és kapacitása korlátozza.

A szak struktúrája a félévek rendjében

 

Perspektívák a diplomán túl

  • tudományos kutatás az akadémiai szférában
  • kulturális, művelődési intézmények
  • kultúraszervezés, kulturális menedzsment
  • oktatás, továbbképzés, művészetpedagógia
  • kulturális örökségi terület
  • művészeti projektek, műkereskedelem
  • filmes projektek
  • nyelvi adatelemzés, nyelvtechnológiai fejlesztések 

 

Ajánlások

„A Szabad bölcsészetben az a jó, hogy több tudományt fog össze, így sose unalmas. Amikor az egyik óráról beülök valami teljesen másra, azt veszem észre, hogy ha nem is pont ugyanarról szól, engem ugyanúgy érdekel. Itt végig az élet nagy kérdéseit tárgyaljuk, csak mindig más oldalról. Ez a szak egy izgalmas kaland, élvezem minden percét!” Sólyom Veronika, filozófia szakirányos hallgató

„Aki valóban meg akarja érteni világunkat, aki alázattal szeretne tanulni a múlt hagyományaiból, és aki saját kreativitásával hozzá szeretne tenni a jövőhöz, annak jó helye lesz itt a Pázmány Szabad bölcsész szakán. Közös gondolkodásra hívom a hallgatókat.” Szakács Béla Zsolt, a Filozófiai és Művészettudományi Intézet vezetője

 

Összegzés 

"Szabadság, szerelem! / E kettő kell nekem.” Ha szerelmese vagy az egyik szakiránynak, szinte nem is kell mással foglalkoznod. De ha nem akarsz egyetlen tudományág mellett sem elköteleződni, szinte mindennel foglalkozhatsz.