A PPKE BTK Régészettudományi Intézetének szakmai gyakorlat eljárásrendje

1. A TANSZÉKI ÁSATÁSOK DEFINIÁLÁSÁRÓL ÉS AZ ÁSATÁSI GYAKORLATOK ELVÉGZÉSÉNEK ÜTEMEZÉSÉRŐL.

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Régészettudományi Intézete definiálni kívánja a tanszéki ásatások körét annak érdekében hogy hallgatóink a szakmai sztenderdeknek megfelelően, egyúttal jól átláthatóan teljesíteni tudják az Ásatási gyakorlat tanegységeket és ennek révén a későbbi régészeti munkájukhoz nélkülözhetetlen terepi, gyakorlati tudás birtokába jussanak.

BA-s hallgatóknak a mintatantervben ajánlott módon az Ásatási gyakorlat 1 tanegységet a 3. félévben, míg az Ásatási gyakorlat 2 tanegységet az 5. félévben célszerű (és ajánlott) felvenni.

Mindkét BA-s Ásatási Gyakorlat egyenként 120 órányi munkaidőt jelent, amit csak és kizárólag tanszéki ásatáson lehet letölteni.

Tanszéki ásatásnak minősül:

1., az az ásatás, amelyet a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Régészettudományi Intézetének főállásban lévő oktatója ásatásvezetőként irányít

2., vagy az az ásatás amelyet a  Régészettudományi Intézet vezetője az intézeti érdekeket szem előtt tartva annak minősít. Ilyenkor a Régészettudományi Intézet vezetője elrendelheti az adott, prioritást élvező ásatás kötelezővé tételét valamennyi régészhallgató számára legfeljebb 1 hét időtartamra.

Az MA-s hallgatóknak a 4. félévben célszerű felvenni az Ásatási és leletfeldolgozási gyakorlat és Múzeumi gyakorlat tanegységeket, amelyek tanegységenként 160 órányi munkaidőt jelentenek. Az MA-s hallgatóknak az ásatási gyakorlatot tanszéki ásatáson kívül is el lehet végezni.

A Régészettudományi Intézet a tanszéki ásatások mellett támogatja a hallgatók más, egyéb ásatásokon való részvételét is, amennyiben az nem jár jelentős tanórai hiányzással.


2. A SZAKMAI GYAKORLATOK IGAZOLÁSA

A szakmai gyakorlathoz kapcsolódó tanegységek teljesítéséhez az egyes ásatásokon eltöltött gyakorlati órák igazolásához hivatalos, szakmai gyakorlati űrlapokat kell kitölteni és leadni az Intézet titkárságán legkésőbb a tárgy felvételének félévében. A leadási határidő minden félévben az utolsó előtti tanítási hét szerdája. A megfelelően kitöltött és szükséges aláírásokkal ellátott igazoló dokumentum természetesen hamarabb, a határidő előtt is benyújtható.

A 2022/23. tanév tavaszi félévétől minden szakmai gyakorlathoz kapcsolódó tanegység elvégzéséhez a Neptun tanulmányi rendszerben kérelmet szükséges benyújtani. Ennek kitöltésével jelzi a hallgató, hogy az adott tanegységhez kapcsolódóan gyakorlatát melyik ásatáson (ásatásokon) szeretné eltölteni. Egy tanegységhez a feltételek teljesüléséig több kérvény is benyújtható, több, különböző ásatási helyszínt és óraszámot tartalmazó dokumentum is leadható.

A különböző ásatásokhoz, gyakorlati helyszínekhez külön kérelmet szükséges benyújtani, annak jóváhagyásával generálódik a hivatalos, Neptunból letölthető és majd a gyakorlati helyszínen töltetendő szakmai gyakorlati igazolás űrlapja. Amikor a hallgató gyakorlatra jelentkezik, a Tanulmányi rendszer megfelelő felületén a tárgy kódját és nevét is meg kell adnia, így rendelődik majd hozzá a megfelelő tárgyhoz a bejelentett szakmai gyakorlat.

Kérelem nem csak a tárgy felvételének félévében, korábban is beadható, így már a tárgyak felvételét megelőző félévekben is gyűjthetőek a tanegységek elvégzéséhez szükséges gyakorlati óraszámok. A kérelmek ugyanis az ásatási helyszínek és az egyes gyakorlati tanegységek tárgykódjának, nevének megadásával kerülnek a rendszerbe, így majd a megfelelő, a kérelemben megjelölt tanegységhez lesznek hozzárendelve.

Az elvárt, tantervben is előírt óraszámot a tárgy felvételének félévében legkésőbb a szakmai gyakorlati igazolások leadási határidejéig teljesíteni kell. Elégtelen gyakorlati óraszám esetén a felvett tanegység az adott félévben nem teljesítettként kerül elszámolásra.

Az egyes szakmai gyakorlathoz kapcsolódó tanegységek esetén minden tárgyhoz a tárgy adatainak (tárgykód, tárgynév) és a szakmai gyakorlat helyszínének megjelölésével külön kérelmet szükséges beadni. Az intézet felelős oktatója jóváhagyását követően válnak nyomtathatóvá a korábbi rendszerben megszokott, szakmai gyakorlatot igazolására szolgáló űrlapok, amelyeket a hallgatónak a megfelelő szempontoknál ki kell töltetnie a gyakorlatvezetővel, a gyakorlat elvégzését követően pedig a kitöltött dokumentumot leadnia az Intézet titkárságán.

A 903B Kötelező szakmai gyakorlat bejelentő kérvényt mindegyik gyakorlati tárgyhoz külön szükséges benyújtani.

Régészet szakon érintett tárgyak:

Régészet BA:

 • Ásatási gyakorlat 1. (Felvétele tanterv szerint a képzés 3. félévében ajánlott.) – Teljesítéséhez 120 óra gyakorlat elvégzése szükséges.
 • Ásatási gyakorlat 2. (Felvétele tanterv szerint a képzés 5 félévében ajánlott.) – Teljesítéséhez 120 óra gyakorlat elvégzése szükséges.
 • Tereptan 1. (Felvétele tanterv szerint a képzés 3. félévére ajánlott.) – Teljesítéséhez 30 óra gyakorlat elvégzése szükséges.
 • Tereptan 2. (Felvétele tanterv szerint a képzés 4. félévére ajánlott.) – Teljesítéséhez 30 óra gyakorlat elvégzése szükséges.

Régészet MA

 • Ásatási és leletfeldolgozási gyakorlat (Felvétele tanterv szerint a képzés 4. félévére ajánlott.) – A tanegység teljesítéséhez 160 óra gyakorlat elvégzése szükséges.
 • Múzeumi gyakorlat (Felvétele tanterv szerint a képzés 4. félévére ajánlott.) – A tanegység teljesítéséhez 160 óra gyakorlat elvégzése szükséges.

3. KÉRVÉNYLEADÁS

A kérvény leadására a hallgatói WEB-en az ’Ügyintézés/Kérvények’menüpont alatt a ’Kitölthető kérvények’fülön a ’ 903B Kötelező szakmai gyakorlat bejelentő a BTK hallgatói számára’ című lehetőségmegnyitásával van lehetőség. 

Kérvények leadási határideje az alábbi szakmai gyakorlatok esetén:

 • Ásatási gyakorlatnál: legalább 1 héttel az ásatás előtt
 • Tereptani gyakorlatnál: legalább 1 héttel a gyakorlatot megelőzően
 • Múzeumi gyakorlatnál: legalább 2 héttel a gyakorlat megkezdése előtt.
  Fontos, hogy a szakmai gyakorlati kérvény beadása előtt az érintett hallgató érdeklődjön a választott múzeumnál és csak abban az esetben adjon be az adott múzeum megjelölésével kérvényt, amennyiben a múzeum tud gyakornokokat fogadni.

 

Az intézeti szabályozáson túl bővebb információk a Tanulmányi Osztály honlapjának Szakmai gyakorlat felületén érhetőek el.