Prof. Dr. Hidas Zoltán, a Kari Tudományos Diákköri Szervezet (KTDSZ) elnöke

1995-ben közgazdász diplomát szerzett a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen. Filozófiai tanulmányokat folytatott az ELTE Bölcsészettudományi Karának filozófia szakán, majd szociológiai tanulmányokat a Heidelbergi Egyetemen. 
Posztgraduális tanulmányait az Erfurti Egyetemen végezte, ahol 2001-ben PhD fokozatot szerzett.
Kutatási területe a szociológiaelmélet, a szociológiai gondolkodás története, a kultúraszociológia és a vallásszociológia. 2010 óta a Szociológiai Intézet vezetője.

Dr. Hargitai Rita, a kari Pedagógia, Pszichológia, Andragógia és Könyvtár Szekció elnöke

Hargitai Rita a PPKE BTK Pszichológiai Intézetének egyetemi docense, szűkebb tudományterülete a személyiséglélektan és az egészségpszichológia. Több mint 15 éve vesz részt tevékenyen a tehetséggondozásban a felsőoktatás színterén: 2005-ben nyert először hallgatójával első helyezést az Országos Tudományos Diákköri Konferencián. Azóta további 9 hallgatója nyert első vagy második helyezést, illetve különdíjat az országos megmérettetéseken. 2016 óta az OTDK Pedagógiai, Pszichológiai, Andragógiai és Könyvtártudományi Szakmai Bizottságának tagja. Munkája elismeréseként 2019-ban Mestertanári Aranyéremmel tüntette ki az Országos Tudományos Diákköri Tanács. Hisz abban, hogy a témavezető tanárokkal való közös munka és együtt gondolkodás nemcsak a hallgatók első magas színvonalú tudományos munkáját, szakmai sikerét eredményezi, hanem a támogató és inspiráló légkör a hallgatók fejlődéséhez, növekedéséhez és bontakozásához egyaránt hozzájárul!

Dr. Kisdi Barbara, a kari Társadalomtudományi Szekció elnöke

2002-ben diplomázott az ELTE kulturális antropológia és tibeti szakán. Korai terepmunkáit az indiai Ladakhban, majd egy nemzetközi ösztöndíjprogram keretében Kínában végezte, ám három gyermeke születésekor érdeklődése a szülés kulturálisan meghatározott természete felé fordult. Doktori értekezését már az otthonszülés témakörében írta. Kutatásainak fókuszában az alternatív életmód-mozgalmak, alternatív szüléskultúrák állnak. Hallgatóit is folyamatosan kutatásra és a tudományos munka művelésére ösztönzi, s témavezetőként is támogatja a hallgatók részvételét a tudományos megmérettetéseken. A kari TDK-n való szereplés már önmagában megbecsülést eredményez a diákok és az oktatók körében, de sokéves tapasztalat, hogy az OTDK-ra bejutni, szerepelni, sőt helyezést elérni már egyértelműen életre szóló tapasztalatot, tiszteletet és sok esetben gyakorlati előnyt nyújt a hallgatók számára – akár a munkaerőpiacon is. Az OTDK mindenki számára nyitva áll, merjünk nagyot gondolni és mutassuk meg, mit tudunk!

Dr. Medgyesy-Schmikli Norbert, a kari Humán Tudományi Szekció elnöke

Medgyesy S. Norbert (Győr, 1977) művelődéstörténész a 17–19. századi magyarországi közép- és felsőfokú oktatás regionális hatásaival, a barokk iskolakultúra színes világával, azon belül az iskolai színjátszással és zenei élettel, és annak világi mecénásaival foglalkozik. 1997 óta az MTA BTK Régi Magyar Dráma Kutatócsoport tagja. Kutatási területe a csíksomlyói misztériumjátékok, a 17–18. századi (elsősorban historikus tartalmú) népénekek és néphagyomány kapcsolatára is kiterjed. A vasi Perenye egyedülálló hagyományvilágát összegyűjtötte. Vizsgálódásainak eredményiről 3 monográfiája és számos szaktanulmánya látott napvilágot, részben az MTA Bolyai Ösztöndíj, jelenleg az MMA Művészeti Ösztöndíj támogatásával. E kincsek a 21. századi bemutatására tanítványaiból 2002-ben Piliscsabán megalapította a Boldog Özséb Színtársulatot (BÖSZK), amelynek tagjaival eddig 15 barokk iskoladrámát és 3 népi játékot elevenített fel a Kárpát-medence 25 helyszínén; néhány előadás az MMA Kiadó http://t.ly/dxYDMa csatornáján látható.
Medgyesy S. Norbert habilitált egyetemi docens jelenleg a PPKE BTK Történelemelméleti, Módszertani és Didaktikai Tanszék (Piliscsaba), továbbá a PPKE Történelemtudományi Doktori Iskola Gazdaság-, Régió- és Politikatörténeti Műhely vezetője. Emellett az LFZE Népzene Tanszék óraadó tanáraként dolgozik.
Egyetemistaként két OTDK-díj után 1999-ben, a PPKE történetében először nyerte el a Pro Scientia Aranyérmet. Tanári tutoriális témavezetésével eddig 14 hallgató indult humán tudományi OTDK-n, akik közül díjat nyertek: I. helyezés: Lengyel Nóra és Bedők Péter; Különdíj: Bedők Péter; II. helyezés: Vagyon Andrea és Demjén Balázs; III. helyezés: Bús Péter János és Matányi Marcell;; helyezést nem nyertek (5 versenyt számítva): 11 fő.

Dr. Szőke-Milinte Enikő, a kari Tanulás-és Tanításmódszertani –Tudástechnológia Szekció elnöke

Nevelés- és kommunikációkutató, intézetvezető egyetemi docens (PPKE VJTK). Tudományos munkássága a pedagógiai kommunikáció, a konfliktuskezelés, a médiatanár-képzés és a személyközi kommunikáció köré szerveződik. A tanárképzésben pedagógiai kommunikációs gyakorlatokat, médiapedagógiát, mozgókép- és médiaismeret módszertanát, valamint a kreatív médiafeladatok tervezését oktatja.

Főbb munkái: A kommunikációs kompetencia fejlesztése: az általános kommunikációs készséges fejlesztése és gyakorlata (2005), Konfliktuskezelés és pedagógusmesterség (2006), Üzleti kommunikáció (társszerzővel, 2010). Stratégiák a mozgókép -és médiaismeret tanításában (2016).

1997-től felkészítő tanárként bekapcsolódott az OTDK munkájába. 2019-ben a Tanulás-és Tanításmódszertani Tudástechnológiai szekció ügyvezető elnöke volt.

Díjazott hallgatói:

Kosztándi Tímea, különdíj, XXV. OTDK 2001
Horváth Mariann, II. díj, XXX. OTDK 2011
Leveli Alíz, II. díj, XXXI. OTDK 2013
Habos Dorottya, különdíj, XXXII. OTDK 2015
Alföldi Klaudia, különdíj, XXIV OTDK 2019
Káldi Csilla Lilla, különdíj, XXIV OTDK 2019
Kuzma Gréta, I díj, XXIV OTDK, 2019