a Szent Imre Kápolnában szerdánként tartott szentmisékhez tartozóan szerveződik BTK-s hallgatóknak, munkatársaknak és szívesen csatlakozó külső tagoknak. A Szent Imre Kör programjait a szentmiséket követően egyeztetjük. Hamarosan online felületen lehet jelentkezni a Szent Imre Körbe.

 

November 5. Szent Imre herceg ünnepe

Ezen a napon Szent Imrére, a magyar ifjúság védőszentjére emlékezünk. Imre herceg neveltetésére nagy gondot fordítottak: István király fiának oktatását 1015-ben Gellért püspök vette át. Hét éven keresztül tanította Imre herceget latinra, elvégeztette vele a kor legmagasabb iskolai fokozatait; a tudományok mellett a vallásba, valamint a papi élet rejtelmeibe is beavatta. A herceg aztán tizenöt éves korától István király mellett nevelkedett, számára íródtak az Intelmek, máig érvényes üzeneteivel.

 

Szent Imre herceg imája

Úristen, te az egész világ gondviselője vagy.
Te adsz erőt a gyönge embernek,
a te kezedben van a fejedelmek lelke.
Te hatalmasabb vagy minden földi királynál.
Tégy velem tetszésed szerint!

 

További Szent Imre-imák

Istenünk, te Szent Imrét tündöklő ifjúságában emelted szentjeid társaságába, miután sugallatodra neked szentelte életét. Engedd, hogy mindenkor közbenjáró segítőnk legyen nálad. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik, a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Ámen.