1. A tantervről

Az oktatás a felvett hallgatók nyelvi szintjétől függően több csoportban zajlik. A szakra orosz nyelvtudás nélkül és orosz nyelvtudással is lehet jelentkezni! Az orosz nyelvi kommunikáció különböző stílusrétegeinek (beszélt nyelv, írott nyelv, értekező nyelv, a média nyelve, szaknyelv) magas szintű, gyakorlati elsajátításán túl a hallgatók gyakorlati és elméleti ismereteket szerezhetnek az orosz kultúráról, irodalomról, művészetekről, történelemről, politikáról, médiáról, valamint a magyar-szláv kapcsolatok múltjáról és jelenéről. Néhány tantárgy a kínálatból: Az orosz kultúra, A keleti és a nyugati szlávok története, Az új Oroszország fejlődése 1991 után, Az ortodox kereszténység, Bizánci művészet, Az orosz irodalom európai kontextusban, Kortárs orosz irodalom, Szláv színház és filmművészet, Fordítás, tolmácsolás, Az orosz média nyelve és műfaja,  Üzleti orosz nyelv, A turizmus-vendéglátás orosz szaknyelvi színterei.


2. Kiknek ajánljuk?

  • Akik nem tudnak oroszul, de a nyugat-európai nyelvek mellé szeretnének egy olyan nyelvet tanulni, amit a világ „keleti” felén is beszélnek, mert ez segítheti elhelyezkedésület a diplomáciában, a médiában, az üzleti életben, a kereskedelemben, az idegenforgalomban, a kultúraközvetítésben, az állami közigazgatásban, egyházi vagy civil szervezeteknél;
  • Akik közép- vagy felsőfokon, esetleg anyanyelvi szinten tudnak oroszul, de szeretnének speciális szakterületi ismeretekre szert tenni, diplomát szerezni, esetleg továbbtanulni;
  • Akik politikai, történelmi vagy gazdasági érdeklődésükből kifolyólag szeretnék elsajátítani az orosz nyelvet;
  • Akik vonzódnak a világszínvonalú orosz irodalomhoz, művészethez, színházhoz, zenéhez, filmhez, a kortárs irodalmi és művészeti jelenségekhez.


3. A képzés sajátosságai

Levelező munkarendben is meghirdetjük a szakirányt, az órák a levelező munkarend szerint pénteki és szombati napokon lesznek;
A képzés része egy második szláv nyelv (nálunk a lengyel) elsajátítása, így a végzettek két nyelv magas szintű tudásával gyarapodhatnak;
A fő szak mellett egy másik szak „minor” programjának teljesítésével (pl. történelem, nemzetközi tanulmányok, politológia) további célirányos ismereteket lehet szerezni a választott szakterületnek megfelelően;
A hallgatók a specializációs órák gazdag kínálatából választva maguk dönthetik el, hogy inkább a praktikus, üzleti, gyakorlati ismeretekből teljesítenek többet, vagy a kulturális, tudományos pályára felkészítő órákból.