4 félév/120 kredit/960 óra

1. A mesterképzési szak megnevezése: szlavisztika (Slavic Studies) 

2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése

  • végzettségi szint: mester- (magister, master; rövidítve: MA-) fokozat
  • szakképzettség: okleveles szlavisztika szakos bölcsész/ Philologist in Slavic Studies 


3. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok

  • Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe:szlavisztika alapképzési szak.
  • Továbbá: szlavisztika minor szak (kreditkiegészítéssel), valamintazok az alapképzési és mesterképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.
  • A képzés valamely szláv nyelven folyik. A mesterképzésbe való belépés feltétele valamely szláv nyelvből középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél. 


I. 
félév

Közös tárgyak

Tárgy

Kredit/Heti óraszám

Számonkérés

Modern szláv kultúrák

5/2

koll

Ószláv nyelv

5/2

koll

Nyelv- és stílusgyakorlat 1. (a specializáció nyelvén)

4/4

gyj

Szláv nyelvtudományi speciális kollégium (köt.vál.)*

4/2

koll

Szláv irodalomtudományi speciális kollégium (köt.vál.)*

4/2

koll

* A választható speciális kollégiumok felsorolását ld. a táblázat végén


Lengyel specializáció

Tárgy

Kredit/Heti óraszám

Számonkérés

Lengyel leíró nyelvtan

3/2

koll

Régi lengyel irodalom

3/2

koll


Orosz specializáció

Tárgy

Kredit/Heti óraszám

Számonkérés

Orosz leíró nyelvészet I. (Hangtan és alaktan)

3/2

koll

Az orosz irodalom és kultúra a kezdetektől a 18. század végéig

3/2

koll


II. 
félév

Közös tárgyak

Tárgy

Kredit/Heti óraszám

Számonkérés

Szláv nyelvtudomány

5/2

koll

Szláv irodalom- és kultúratudomány

5/2

koll

Modern szláv színház- és filmművészet

5/2

koll

Nyelv- és stílusgyakorlat 2. (a specializáció nyelvén)

4/4

gyj


Lengyel specializáció

Tárgy

Kredit/Heti óraszám

Számonkérés

Lengyel pragmatika és stilisztika

3/2

koll

Lengyel romantika és pozitivizmus

3/2

koll


Orosz specializáció

Tárgy

Kredit/Heti óraszám

 

Orosz leíró nyelvészet II. (Mondattan)

3/2

koll

Orosz irodalom a 19. században

3/2

koll


III. 
félév

Közös tárgyak

Tárgy

Kredit/Heti óraszám

Számonkérés

Választható 2. szláv nyelv 1. (orosz v. lengyel)

3/4

gyj


Lengyel specializáció

Tárgy

Kredit/Heti óraszám

Számonkérés

Lengyel nyelvtörténet

3/2

koll

20-21. századi lengyel történelem

3/2

koll

Trendek a lengyel irodalomban 1989 után

3/2

koll

Lengyel emigráns irodalom

3/2

koll

Szakfordítás

4/2

gyj

Tanulmányírás lengyel nyelven

3/2

gyj


Orosz specializáció

Tárgy

Kredit/Heti óraszám

 

Orosz nyelvtörténet

3/2

koll

Orosz leíró nyelvészet 3. (Stilisztika, szókészlettan, lexikográfia)

3/2

koll

Szakfordítás

4/2

gyj

Tanulmányírás orosz nyelven

4/2

gyj

Orosz irodalom a 20. században

3/2

koll

A magyar-orosz kapcsolatok története

3/2

koll


IV. 
félév

Közös tárgyak

Tárgy

Kredit/Heti óraszám

Számonkérés

Nyelv- és stílusgyakorlat 3. (a specializáció nyelvén)

4/2

gyj

Választható 2. szláv nyelv 2. (orosz v. lengyel)

3/4

gyj

Választható 3. szláv nyelv (cseh, ukrán, szlovén, ruszin)

3/2

gyj


Lengyel specializáció

Tárgy

Kredit/Heti óraszám

Számonkérés

A lengyel esszéiskola

3/2

koll

Műfordítás

4/2

gyj


Orosz specializáció

Tárgy

Kredit/Heti óraszám

Számonkérés

Kortárs orosz irodalom

3/2

koll

Műfordítás

4/2

gyj


Választható speciális kollégiumok

Mai orosz irodalom

 

3/2

koll

Modern cseh kultúra és irodalom

 

3/2

koll

19-20. századi orosz irodalom

 

3/2

koll

Szláv nyelvek története speciális kollégium

 

3/2

koll

Szláv kultúratörténeti és kultúratudományi speciális kollégium

 

3/2

koll