A Szociális és Viselkedéspszichológiai Tanulmányok Tanszék szervezetileg a PPKE BTK Szociológia Intézetén belül működik. A tanszéken szociálpedagógia BA nappali és levelező, illetve pszichológia BA levelező képzések folynak.


Szociálpedagógiai alapképzési szak (BA)

A jelenlegi szociálpedagógiai képzés története sajátos, amennyiben két régmúltra visszatekintő, patinás felsőoktatási intézmény sajátos szimbiózisa adja erejét. Az egyik az esztergomi Vitéz János Római Katolikus Tanítóképző Főiskola, mely a jelenlegi képzés jogelődje, úgymond bölcsője, míg a másik, jelenkori történelmét adó intézmény, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

A szociálpedagógia szak a nagy múltú esztergomi tanítóképző történelmi előzményeihez csatlakozik. 1842. november 3-án megnyitott az „Esztergomi Érseki Mesterképző”, a népiskolai tanítóképző. 1849 és 1856 között a képző egy ideig nem működött, majd 1856 októberében indult meg újra a tanítás, melyet második meglapításának tekinthetünk.

Az idők folyamán az esztergomi intézmény több névváltoztatáson átesett, de eredeti tanítóképző profilját mindvégig megőrizte.

A szociálpedagógia képzés múltja 1989-re vezethető vissza, amikor kísérleti jelleggel elindult a négy éves tanító-szociálpedagógus szakos képzés az esztergomi Vitéz János Tanítóképző Főiskolán, majd 1995-ben bevezetésre került az egyszakos szociálpedagógus képzés a Szociális Képzési és Neveléstudományi Tanszék keretén belül.

Új változásokat 2013 hozott, a szociálpedagógia képzése átkerült a budapesti székhelyű Szociális Tanulmányok Tanszékre. A Szociális Tanulmányok Tanszék 2013. július 1-vel kezdte működését a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudomány Karán belül esztergomi (nappali) és budapesti (levelező) képzési helyszínnel. Egy évvel később a nappali tagozat is Budapesten az egyetem Sophianum épületében kapott helyet (Mikszáth tér 1.) és itt is működött 2021-2022 tanév végéig.