1./ Kovács Péter: Vicus és Castellum kapcsolata az alsó-pannóniai limes mentén. Studia Classica Universitas Catholicae De Petro Pázmány Nominatae Series Historica 1. PPKE BTK, Piliscsaba, 1999. pp. 188 és mellékletek.


2./ Fehér Bence: Források a korai iszlám kardművesség történetéhez. Studia Classica Universitas Catholicae De Petro Pázmány Nominatae Series Historica 2. Piliscsaba, 2000. pp. 108.


3./ Kovács Péter: Matrica. Excavations in the Roman Fort at Százhalombatta (1993-1997). Studia Classica Universitas Catholicae De Petro Pázmány Nominatae Series Historica 3.- Kirké. Piliscsaba-Budapest, 2000. pp. 178. és mellékletek.


4./ Fröhlich Ida: A qumráni szövegek magyarul. Studia Orientalia 1. Piliscsaba, 2000. pp. 588.


5/ Jany János: A Szaszanida Birodalom magánjogának rendszere és továbbélése a Közel-Keleten. Bibliotheca Facultatis Iuris Universitas Catholicae De Petro Pázmány Nominatae. Budapest, 2000. pp. 229.


6./ Jany János: Szemelvények az ókori Kelet jogforrásaiból. Studia Orientalia 2. Piliscsaba, 2003. pp. 140.


7./ Miller-Hayes: Az ókori Izrael és Júda története. (ford. Erdős Ágnes) Studia Orientalia 3. Piliscsaba, 2003. pp. 483.