• A Grasmick Önkontroll Skála pszichometriai validálása

Matuszka Balázs és munkatársai

  • Munkahelyi társas klíma, személyes célok és jóllét: a munkahelyi jóllét összetevőinek átfogó vizsgálata

Matuszka Balázs és munkatársai

  • Gottfredson és Hirschi Általános Bűnözési Elméletének empirikus vizsgálata