Neszmélyi Bence tanszéki kutatási témái

A motoros és szenzoros folyamatok közti kapcsolatok: Hogyan tanuljuk meg a cselekvés és annak következménye közti kapcsolatot? Hogyan jelenik meg ez a kapcsolat a viselkedés és a szubjektív élmény szintjén, illetve milyen tényezők (kognitív, kontextuális) lehetnek hatással rá?

 • A szenzomotoros tanulás alapvő folyamatai
 • A szenzomotoros tanulás és a megerősítéses tanulás kapcsolata
 • A cselekvés-következmény kapcsolat, ágencia, kauzalitás vizsgálata társas helyzetekben (pl. Emberek közötti és ember-gép interakciók különbségei és hasonlóságai)


A koronavírus járvánnyal kapcsolatos korlátozások miatt a következő hónapokban még nem lehet a Természettudományi Kutatóközpontban folyó kutatások adatgyűjtési fázisába bekapcsolódni. A jelen körülmények között olyan feladatokat lehet vállalni, melyeket a hallgató önállóan vagy az egyetem hallgatói laborjában meg tud valósítani (kísérlettervezés, egyszerűbb programozási feladatok, pilot kutatás folytatása).


Gerván Patrícia tanszéki kutatási témái

A pandémiás helyzettel kapcsolatos korlátozások miatt az idei félévben meghirdetett tanszéki kutatási témák elemzések már felvett adatokon. A BÉTA labor (http://betalab.hu/en/main/) keretein belül gyűjtött viselkedéses (kockázatvállalás), csontkor és kérdőíves adatok sokrétű elemzésére és összefüggések keresésére nyílik lehetőség a tanszéki kutatáshoz csatlakozni kívánó hallgatók számára. Ezen kívül várjuk, hogy érdeklődő hallgatók az afantázia kutatócsoport munkájához csatlakozzanak, a kutatásról bővebben itt olvashatnak.

Meghirdetett tanszéki kutatási témák:

 • Az érzelem szabályozás összefüggései a kockázatvállalással kamaszkorban
 • A pozitív – negatív affektivitás összefüggései a kockázatvállalással kamaszkorban
 • Az alkoholfogyasztási szokások és a kockázatvállalás összefüggései kamaszkorban
 • A dohányzási szokások és a kockázatvállalás összefüggései kamaszkorban
 • A szocioökonómiai státusz és a kockázatvállalás összefüggései kamaszkorban
 • Az agresszió és a kockázatvállalás összefüggései kamaszkorban
 • A biológiai érés és az életkor együttes hatása a kockázatvállalásra kamaszkorban
 • A Covid19 pandémiás helyzetben mutatott maszkviselési attitűd összefüggése a kockázatvállalással kamaszkorban
 • A Covid19 pandémiás helyzetben a korlátozó szabályok betartása és a kockázatvállalás összefüggései kamaszkorban
 • Afantázia: képzeleti tevékenység nélkül élő emberek kognitív és érzelmi folyamatainak tanulmányozása