Tantárgy adatlapja

Tárgy neve: A görög polisz keleten
Tárgy kódja: BBNTÖ25700
Óraszám: N: 0/2/0, L: 0/0/0
Kreditérték: 2
Az oktatás nyelve: magyar
Követelmény típus: Gyakorlati jegy
Felelős kar: BTK
Felelős szervezeti egység: Történettudományi Intézet
Tárgyfelelős oktató: Dr. Mohay Gergely
Tárgyleírás:

 

A szeminárium óráin a görög poliszvilág és a hozzá kapcsolódó politikai gondolkodás alapvető jellemzőit tekintjük át a kezdetektől a Kr. e. 4. század végéig. Az órák célja, hogy a hallgatóság világos képet kapjon az ókori görögség társadalmi és politikai struktúráiról és ezek függvényében értelmezze (ne pedig félreértse) a témában olvasható forrásainkat.

1.     A polisz-kutatás tudománytörténeti háttere

2.     A görög polisz kialakulása

3.     A polisz struktúrája és alapvető jellemzői

4.     A polis

zok társadalma

5.     A poliszok gazdasága

6.     Az államvezetés alternatívái

7.     Poliszok fölötti struktúrák nyomai az ókori görögöknél

8.     A hegemónia problémája

9.     Pánhellén szentélyek, pánhellén versenyek

10.  A pánhellén gondolat eredete

11.  A görög politikai gondolkodás alapjai

12.  A szofisták

13.  Platón

14. Arisztotelész és a polisz. A siker és a bukás titka.

 

A 2–5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN)

VEKERDI  László, HERCZEG  János, A véges végtelen, Budapest, Typotex,1996, p. 238-363., ISBN 963-7546-75-8

RITOÓK  Zsigmond, SARKADY  János, SZILÁGYI  János György, A görög kultúra aranykora, Gondolat, Budapest, 1984, ISBN 963-281-297-2

NÉMETH  György, A polisok világa, Budapest, Korona, 1999, ISBN 963-9191-11-6

FINLEY , Moses, Politika az ókorban, Budapest, Európa Könyvkiadó, 1995, ISBN 963-07-5760-5

POLÁNYI  Károly, Kereskedelem, piacok és pénz az ókori Görögországban, Budapest, Gondolat, 1984, ISBN 963-281-335-9

TAYLOR , Alfred Edward, Platón, Budapest, Osiris, 1997, p. 369-417., p. 642-697., ISBN 963-379-188-X

ROSS , Sir David, Arisztotelész, Budapest, Osiris, 2001, p. 303-347., ISBN 963-389-116-7

ZIMMERN , Alfred, The Greek commonwealth. Politics and economics in 5thcentury Athens, Oxford, Oxford University Press, 1961

 

A tárgy az alábbi képzéseken vehető fel

történelem BANB-XTÖ alapképzés (BA/BSc/BProf) Nappali magyar 6 félév BTK
szechenyi-img-alt