Tantárgy adatlapja

Tárgy neve: A magyar őstörténet nyelvészeti háttere és keleti forrásai főkollégium
Tárgy kódja: BBNTR13300
Óraszám: N: 2/0/0, L: 0/0/0
Kreditérték: 3
Az oktatás nyelve: magyar
Követelmény típus: Kollokvium
Felelős kar: BTK
Felelős szervezeti egység: Régészettudományi Intézet
Tárgyfelelős oktató: Dr. Türk Attila Antal
Tárgyleírás:

 A kurzus a tudományos magyar őstörténeti kutatáshoz nélkülözhetetlen nyelvészeti kutatásokat és forráscsoportokat és típusokat foglalja össze. A hazai és külföldi kútfők mellett azok kutatástörténetével, illetve a különböző tudományágak lehetőségeit elemzi. Kiemelt témaként kezel olyan kérdésköröket, mint a magyarság hunhagyománya, illetve rámutat a mindenkori politikai attítüdökre is a kutatásban. Fontos az új szemléletű kutatásmód kialakítása, ezért a modern természettudományos eredmények társadalomtörténeti értelmezési lehetőségeit is áttekinti. A kurzus teljesítésének pontos feltétele az alább felsorolt irodalmak elsajátítása és annak nyomán írásbeli feladatsor kitöltése.
A 2–5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN):
Kötelező irodalom:
Hajdú Péter-Kristó Gyula-Róna-Tas András (szerk.): Bevezetés a magyar őstörténet kutatásának forrásaiba, I–III. Tankönyvkiadó, Budapest 1984. (egyetemi jegyzet)
Kovács László-Paládi-Kovács Attila (szerk.): Honfoglalás és néprajz. Balassi Kiadó, Budapest 1997. (382 ps.) ISBN 9789635061228
Kovács László (szerk.): Honfoglalás és régészet. Balassi Kiadó, Budapest 1994. (311 ps.) ISBN 9637873791
Kovács László – Veszprémy László (szerk.): Honfoglalás és nyelvészet. Balassi Kiadó, Budapest 1997. (266 ps.) ISBN 9635061080
Györffy György: A magyarok elődeiről és a honfoglalásról. Osiris Kiadó, Budapest 2002. (373 ps.) ISBN 9789633892725
Párhuzamos történetek. Interdiszciplináris őstörténeti konferencia a PPKE Régészettudományi Intézetének szervezésében. Budapest, 2020. november 11–13. / Parallel stories. Interdisciplinary Conference on Hungarian Prehistory, organized by the Institute for Archaeology, PPCU, Budapest, 11–13 November 2020. Eds.: Klima, L. – Türk, A. Studia ad Archaeologiam Pazmaniensiae 23. – Magyar Őstörténeti Kutatócsoport Kiadványok 2. Budapest 2021, 163–204. ISBN 9786156388056
Ajánlott irodalom:
Fodor István: Verecke híres útján.... Magyar História). Gondolat Kiadó, Budapest 1975. (297 ps.) ISBN 9632808894
Róna-Tas András A honfoglaló magyar nép. Balassi Kiadó, Budapest 1996. (412 ps.) ISBN 9635061064
Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetenciaelemeknek (tudás, képesség stb., KKK 7. pont) a felsorolása, amelyek kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben hozzájárul:
a) tudás
Az alapvető hangsúly a

kutatástörténeti keretek és a különböző forráscsoportok közötti, valamint a nyelvészeti alapok területén való magabiztos tájékozódás és véleményformálás kialakításán van.
b) képesség
A kurzus segít elsajátítani a korszak szakirodalmában való tájékozódás kompetenciáját, és a különböző tudományágak lehetőségeinek és határainak megítélését. Elemző és vizuális felismerő képességük fejlődik.

A tárgy az alábbi képzéseken vehető fel

régészet BANB-XRE alapképzés (BA/BSc/BProf) Nappali magyar 6 félév BTK
szechenyi-img-alt