Tantárgy adatlapja

Tárgy neve: Az ókor történetének alapvető kérdései
Tárgy kódja: BMNTÖ14500M
Óraszám: N: 2/0/0, L: 0/0/0
Kreditérték: 2
Az oktatás nyelve: magyar
Követelmény típus: Kollokvium
Felelős kar: BTK
Felelős szervezeti egység: Történettudományi Intézet
Tárgyfelelős oktató: Kőszeghy Miklós György
Tárgyleírás:

A kurzus célja az ókori keleti (egyiptomi, mezopotámiai, szíriai és palesztinai vonatkozások) és a görög-római történelem legfontosabb kérdéseinek bemutatása. A kurzus során az alábbi témaköröket vizsgáljuk: helyi államiság és centralizált birodalom, nomádok és városlakók, állami, templomi tulajdon és magán tulajdon, tudósok és tudomány. Továbbá a klasszikus görög kultúra kialakulásának, társadalmi, politikai, szellemi stb. előzményeinek bemutatása, valamint a legjelentősebb gondolkodók, történetírók világképének, történetszemléletének ismertetése a cél. Ezen kívül bemutatásra kerül még: a görög kultúra hatása Rómára, a Római birodalom kialakulása, a köztársaság válsága és a megoldás. Az egyes témakörök tárgyalásakor bemutatjuk a rendelkezésre álló ókori forrásanyagot valamint fontosabb kutatási irányzatokat és eredményeket. A kurzuson a hallgatók megismerik az ókortörténet releváns kérdéseit, illetve a forrásokon keresztül ismereteket szereznek az ókortudomány tudományos módszereiről és eredményeiről.

 

 

A 2–5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN)

Kötelező irodalom:

OPPENHEIM , Leo, Az ókori Mezopotámia. Egy holt civilizáció portréja, Budapest, Gondolat, 1982, ISBN 963-281-151-8

KLENGEL , Horst, Nomádok az ókori Elő-Ázsiában, Budapest, Gondolat, 1985, ISBN 963-281-618-8

SASSON , Jack M. (szerk.), Civilizations of the ancient Near East, Peabody, Hendrickson Publishers, 2000, ISBN 1-56563-607-4

MIEROOP , Marc Van De, The ancient Mesopotamian city, Oxford, Oxford University Press, 1999, ISBN 0-19-815286-8

LEICK , Gwendolyn (szerk.), The Babylonian world, London, Routledge, 2007, ISBN 978-0-415-35346-5

HÉRODOTOSZ , A görög–perzsa háború, Budapest, Osiris Kiadó, 2007, ISBN 978-963-389-954-0

THUKÜDIDÉSZ , A peloponnészoszi háború, Budapest, Osiris Kiadó, 2006, ISBN 963-379-678-4

BORZSÁK  István (szerk.), Római történeti chrestomathia, Budapest, Tankönyvkiadó, 1982, ISBN 963-176-611-X

BORHY  László (szerk.), Római Történelem. Szöveggyűjtemény, Budapest, Osiris Kiadó, 1998, ISBN 963-389-500-6

HAVAS  László, HEGYI W . György, SZABÓ  Edit, Római történelem, Budapest, Osiris Kiadó, 2007, ISBN 978-963-389-908-3

LEVY , Thomas Evan  (szerk.), The archaeology of society in the holy land, London, Leicester University Press, 1995, ISBN 0-7185-1388-6

Ajánlott irodalom:

POLUBIOS , Polübiosz történeti könyvei, Máriabesnyő–Gödöllő, Attraktor Kiadó, 2002, ISBN 963-202-616-0

NÉMETH  György et al., Görög művelődéstörténet, Budapest, Osiris Kiadó 2006, ISBN 963-389-872-2

SWIDERKOWNA,  Anna, A hellenizmus kultúrája. Nagy Sándortól Augustusig, Budapest, Gondolat, 1981, ISBN 963-281-015-5

HAVAS  László et al. (szerk.), Róma. Egy világbirodalom politikai, erkölcsi és történelmi eszmé

i I-II. Antik államelméleti antológia, Debrecen, Kossuth Egyetemi Kiadó, 1998, ISBN 963-472-297-0

 

A tárgy az alábbi képzéseken vehető fel

történelem BMNB-XTÖ mesterképzés (MA/MSc) Nappali magyar 4 félév BTK
szechenyi-img-alt