Tantárgy adatlapja

Tárgy neve: Az ókori Mezopotámia és Szíria vallástörténete
Tárgy kódja: BBLTÖ25200
Óraszám: N: 0/0/0, L: 0/10/0
Kreditérték: 3
Az oktatás nyelve: magyar
Követelmény típus: Gyakorlati jegy
Felelős kar: BTK
Felelős szervezeti egység: Történettudományi Intézet
Tárgyfelelős oktató: Bácskay András Miklós
Tárgyleírás:

 

A kurzus célja megismertetni a hallgatókat a kérdéskör problémáival, forrásaival, kutatásának módszertanával, valamint esettanulmányok elemzése. Szeretnénk rámutatni arra, hogy a térségben a vallás és az urbanizáció (valamint a királyi hatalom) egymástól elválaszthatatlan tényezők. A szeminárium formájában megtartott kurzus során a hallgatókkal végzett közös munka, a disputa és a hallgatói referátumok segítségével dolgozzuk fel a kérdés alábbi csomópontjait:

- Uruk és az Eanna

- Ebla templomai, Rasp, Dagan és Sipis

- Dagan és Mári

- Assur és templomai

- Babilon és templomai

- a Langraum templom (Tell-Tayinat, Ain-Dara és Jeruzsálem)

- áldozat, jövendőmondás és gazdasági tevékenység a templomok körül

 

A 2–5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN)

ALBERTZ,  Rainer, Religionsgeschichte Israels in alttestamentlicher Zeit I-II,Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 1992, ISBN 3-525-51671-1

EDZARD,  Dietz Otto, Geschichte Mesopotamiens, München, Beck, 2004, ISBN 3-406-51664-5

KŐSZEGHY MIKLÓS Cseréplevelek, Budapest, Új Mandátum, 2003, ISBN 963-9494-11-9

KUHRT,  Amélie, Az ókori Közel-Kelet, Piliscsaba, PPKE BTK, 2005, ISBN 963-9206-008 

 

A tárgy az alábbi képzéseken vehető fel

történelem BALB-ATÖ alapképzés (BA/BSc/BProf) Levelező magyar 6 félév BTK
szechenyi-img-alt