Szociálpedagógia BA →

Szociológia BA →

Szociológia MA →

 

Mintatanterv

A Szociológia Intézet a hallgatói számára mintatantervet ajánl fel, amit célszerű követni, hogy a megfelelő időben tudják befejezni tanulmányaikat!


A mintatanterv követésének előnyei

A mintatanterv segítséget nyújt abban, hogy a kötelező és a kötelezően választható tárgyak közül melyiket, melyik félévben célszerű felvenni, mely félévajánlások követik adott tárgy meghirdetésének kötelezettségét is. Vagyis adott félévben adott tárgyak biztosan meghirdetésre kerülnek.
A mintatanterv követése elkerülhetővé teszi, hogy a hallgató kevesebb vagy több kreditet halmozzon fel az ajánlatosnál, s így ezek kellemetlen pénzügyi következményei is megkerülhetők.
Követése elősegíti, hogy a hallgató a szak előírt képzési féléveit, az előírt időre elvégezze.