BONMA01000 MAGYAR IRODALMI ÉS NYELVÉSZETI SZIGORLAT

2016-tól az osztatlan tanárképzésre felvett hallgatók részére

Magyar nyelvészeti rész

Magyar irodalomtudományi rész

 

 

Farkas Edit

Jelentéstan 2023/2024 I

Nyelvváltozatok 2023/2024 I

Szövegtan 2022/2023 II

 

 

Gasparics Gyula

Helyesírás - tantárgyleírás
Helyesírás - levelező
Tollbamondások
Helyesírás feladatlapok
A ritkábban használt j-s szavak jelentése
A ritkábban használt ly-os szavak jelentése
Grammatikai szakszeminárium - Helyesírás
Alkalmazott nyelvészeti gyakorlatok

 

Gerstner Károly

 
Olvasmányok Benkő 1.

Olvasmányok Benkő 2. (értelmezések)

Nyelvtörténet - Levelező tematika


Hegedűs Attila

 

 

Huszthy Bálint 

Nyelvváltozatok és nyelvi arttitüdök 2021/2022 I


Nemesi Attila László

Szó és alaktan 2021/2022 I

Pragmatika 2021/2022 I

Nyelv, társadalom, kultúra 2020/2021 II MA záróvizsgatárgy

Nyelv, társadalom, kultúra 2021/2022 II MA záróvizsgatárgy

Nyelv, társadalom, kultúra 2022/2023 II MA záróvizsgatárgy

Levelező: Szó és alaktan 2020/2021 I 

Levelező: Nyelv, társadalom, kultúra 2020/2021 II

Levelező: Nyelv, társadalom, kultúra 2022/2023 II

A magyar nyelv leírása 2020/2021 II MA záróvizsgatárgy

A magyar nyelv leírása 2021/2022 II MA záróvizsgatárgy

 

Kubitsch Rebeka

Uráli népek és nyelvek 2022/2023 II.

Uráli népek és nyelvek 2022/2023 II. LevelezőPintér Lilla

Mondattan 2022/2023 II


Bevezetés a nyelvtudományba 2023/2024 I

 

 Zaicz Gábor

Az uráli népek és nyelvek 2022/2023 I

Cser András

Nyelvelméletek 2020/2021 II MA záróvizsgatárgy

Nyelvelméletek 2021/2022 II MA záróvizsgatárgy