A tanszékünkön folyó illetve korábban folyt kutatási projektek

 • A 16-17. századi magyar társadalom diplomata szemmel. KAP15-069-1.2-BTK. Futamidő: 2015. 05. 01. – 2016. 06. 30. Témavezető: Dr. Berzeviczy Klára.
 • Magyar írók-publicisták német nyelvterületen 1880-1938. KAP-1.1-14/006. Témavezető: Dr. Bognár Zsuzsa.
 • Ungarische Autoren in der ausländischen deutschsprachigen Presse zwischen 1900 und 1938. TÁMOP BTK-IDI-I.2.-1. Futamidő: 2012-2013. Témavezető: Dr. Bognár Zsuzsa.
 • Mitteleuropäischer Kulturraum. TÁMOP BTK-IDI-II.5.-3. Futamidő: 2013. Résztvevők: Dr. Berzeviczy Klára, Dr. Bognár Zsuzsa, Dr. Jónácsik László, Dr. Lőkös Péter.
 • „Kulturwissenschaft. Theorie – Praxis – Kooperationen“ (AÖU 66öu13 und ERSTE Stiftung). Futamidő: 2007-2008. Témavezető: Kovács Krisztina (AÖU) és Christine Czinglar (ERSTE Stiftung). Együttműködő partner: Dr. Andrea B. Braidt és Univ.-Prof. Dr. Monika Meister, Institut f. Theater-, Film- und Medienwissenschaft, Universität Wien.
 • Szöveg és kép album amicorumokban: Médiumok korrespondenciája magyarországi germanicumokban a 17-18. században. OTKA T046331. Futamidő: 2004-2007. Témavezető: Dr. Lőkös Péter. Résztvevők: Dr. Berzeviczy Klára, Dr. Jónácsik László, Dr. Vizkelety András.
 • Magyar-német irodalmi kapcsolatok a XX. században a magyar folyóiratirodalom tükrében. I.: 1900 és 1914 között, II.: 1933 és 1945 között. OTKA T035276. Futamidő: 2001-2004. Témavezető: Dr. Bognár Zsuzsa. Résztvevő: Dr. Opitz Antonia.
 • Deutsch als plurizentrische Sprache. TEMPUS JEP 11224. Futamidő: 1997-1999. Témavezető: Dr. Károlyi Andrea.
 • A pietizmus előfutárai a Kárpát-medencében. OTKA F020143. Futamidő: 1996-1999. Témavezető: Dr. Nagy Márta.


A tanszékünk által rendezett konferenciák 

"Ungarische Autoren auf deutschem Sprachgebiet (1880–1938)" nemzetközi konferencia (2019. június 11–12.)

"A cipszerek és a reformáció" (2017. november 15.)

"Ungarische Autoren und Publizisten auf deutschem Sprachgebiet (1880-1938)" nemzetközi konferencia (2017. február 28 - március 1.)

"A német és a lengyel identitás szembesítése az irodalomban." Konferencia a Közép-Európa Intézet szervezésében (2015. november 26-27.)

"Mitteleuropäischer Kulturraum. Die Darstellung von Völkern und religiösen Gruppen des Königreichs Ungarn in der deutschsprachigen Literatur und Presse des 16.–19. Jahrhunderts". Nemzetközi konferencia (2013. november 12-13.)

A Magyarországi Germanisták Társaságának éves közgyűlése és a "Perspektiven des historischen Blicks" tudományos konferencia (2013. május 31. – június 1.)

"Mitteleuropäischer Kulturraum." Tudományos tanácskozás a német-magyar irodalmi és kultúrtörténeti kapcsolatokról a kora újkorban" (az Országos Széchényi Könyvtárral közös szervezésben) (2009. november 13.)

"Gelebte Milieus und virtuelle Räume". Doktoranduszok nemzetközi konferenciája (2007. november 9-10.)

"Ihr Worte". Szimpózium Ingeborg Bachmann életművéről 80. születésnapja alkalmából (2006. november 14-15.)

"Robert Musil im europäischen Kontext". Nemzetközi konferencia a Goethe-Intézettel, az Österreichischen Kulturforummal és a KEKI-vel közös szervezésben (2005. május 27-28.) Programm

38. Linguistisches Kolloquium zu "Sprache und Sprachverabreitung" (2003. augusztus 27-29.)

A Magyarországi Germanisták Társaságának éves közgyűlése és a "Junge Germanisten aus Ungarn stellen sich vor" tudományos konferencia (2003. május 29-30.)

Ünnepi tanácskozás Vizkelety András 70. születésnapja alkalmából (2001. november 3.)

"Die Donauländer in der Wissenschaftsgeschichte Europas". A Gesellschaft für Wissenschaftsgeschichte (Deutschland) nemzetközi konferenciája (2000. június 1-3.)

„Varietäten einer Sprache. Abschlußkonferenz zum TEMPUSprojekt 11224" (1999. május 6-7.)


Egyéb rendezvények, vendégelőadások, workshop-ok 

 • Dr. Werner Jung (Universität Duisburg-Essen) vendégelőadása "Die Berliner Moderne". Stefan George címmel (2021, október 15.)
 • Dr. Andrea Schäfer-Jung (Universität Duisburg-Essen) blokkszemináriuma "Der Einsatz von Märchen im Sprachunterricht" címmel (2021. október 14.)
 • Dr. Vizkelety András ünnepélyes köszöntése 90. születésnapja alkalmából (2021. október 8.)
 • Prof. Dr. Sebastian Kürschner (Katholische Universität Eichtstätt-Ingolstadt) "Nyelv, kultúra, kogníció" címmel vendégelőadást tartott (2018. november 17.)
 • Dr. Lénárt Orsolya, az Andrássy Egyetem adjunktusa "Der Ungarische Kriegs-Roman von Eberhard Werner Happel" címmel vendégelőadást tartott (2018. november 6.)
 • Germanisztika szakest irodalmi kabaréval (2018. május 15.) Beszámoló
 • Dr. habil. Magdalena Szulc (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II) "Szemantika" tárgykörű órái az Erasmus oktatói csereprogram keretében (2018. április 25-26.)
 • Prof. Dr. Elke Ronneberger-Sibold (Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt) nyelvészeti órái az Erasmus oktatói csereprogram keretében ("Kontrasztív nyelvészet") (2018. április 23-24.)
 • Tanulmányi kirándulás Bécsbe (2018. április 19-20.)
 • Elsőkönyves német nyelvű szerzők felolvasása (Theresia Erzensberger: Blaupause, Julia Weber: Immer ist alles schön, Katharina Winkler: Blauschmuck) (2018. április 19., az Osztrák Kulturális Fórum támogatásával)
 • Dr. habil. Erb Mária (ELTE) vendégelőadása "A magyarországi németek története és nyelvjárásai" címmel (2017. december 15.)
 • A „Cipszerek és a reformáció" kiállítás (2017. november 15-től)
 • Hallgatói tanulmányút Essenbe (2017. október 30. - 2017 november 5.)
 • Dr. habil. Hankovszky Tamás (PPKE-BTK, Filozófia Tanszék) előadása és szemináriuma (Johann Gottlieb Fichte: A teljes tudománytan alapvetése) (2017. szeptember 25, 27.)
 • Dr. Konstanze Caysa (Universität Leipzig) vendégelőadásai "Zum Begriff der Dekadenz: Nietzsche: Der Fall Wagner" és "Das Dionysische und das Apollinische in Thomas Manns "Der Tod in Venedig"" címmel (2017. május 3-4.)
 • Dr. Hans-Werner Eroms (Universität Passau) vendégelőadásai "Die Nominalphrase im Deutschen" és Satzmodus-Verstärker und Bekräftigungsformeln" címmel (2017. május 2-3.)
 • Dr. Szendi Zoltán (PTE) vendégelőadása "Verrat in der Diktatur. Ein Filmdokument zur Geschichte der Siebenbürger Sachsen" címmel (2017. április 25.)
 • Dr. Andrea Schäfer (Universität Duisburg-Essen) kurzusa "Zur Methodologie im DaF-Unterricht" címmel (2017. április 27.)
 • Dr. Werner Jung (Universität Duisburg-Essen) vendégelőadása "Gesellschaftliche und philosophische Fragestellungen um die Jahrhundertwende" címmel (2017. április 26.)
 • Workshop "gemma! GEMEINSAM MACHEN - ein interkulturelles Begegnungsprojekt" az Osztrák Kulturális Fórum szervezésében (2017. április 3.)
 • Dr. Péteri Attila (ELTE) vendégelőadása "Wortstellungen im europäischen Sprachenvergleich" címmel (2017. február 28.)
 • Dr. Vizkelety András (OSZK) vendégelőadása 'Zwei Kernbegriffe altdeutscher Dichtung' címmel (2016. november 14.)
 • Gemeinsame Sopron-Tage mit deutschen Studierenden (2016. szeptember 5-8.)
 • Richard Schuberth felolvasó estje (Chronik einer fröhlichen Verschwörung) az Osztrák Kulturális Fórum szervezésében (2016. április 20.)
 • Dr. Hans-Werner Eroms, a Passaui Egyetem professzora, 2016. április 20-án és 21-én vendégelőadásokat tartott "Komplexe Verbfügungen und der Ersatzinfinitiv im Deutschen" és "Sprachspiele in der Sprache der Poesie" címmel
 • Dr. Elke Ronneberger-Sibold, az Eichstätt-Ingolstadt-i Katolikus Egyetem professzor asszonya, 2016. május 3-án és 4-én vendégelőadásokat tartott "Werbeanzeigen" és "Markennamen und Wortschöpfung" címmel
 • Dr. Péteri Attila (ELTE) mesterkurzusa "Einstellungen und Positionierung des Sprechers im Diskurs. Eine korpusbezogene Untersuchung von Einstellungsausdrücken" címmel (2016. március 1.)
 • Workshop: Radio selber machen (Caroline Haidacher ORF, Radio Orange) (2015. november 16-17.)
 • Karin Peschka osztrák írónő felolvasóestje (Watschenmann) az Osztrák Kulturális Fórum szervezésében (2015. április 28.)
 • Beszélgetés Halasi Zolánnal. A szerző felolvasása "Út az üres éghez" című könyvéből és beszélgetés a jiddis kultúráról (2015. április 23.)
 • Dr. Hans-Werner Eroms, a Passaui Egyetem Német Nyelvtudományi Tanszékének professzora 2015. április 22-én és 23-án vendégelőadásokat tartott "Neuere Entwicklungen im deutschen Tempus- und Modussystem" és "Stil als kollektives Phänomen und als individuelles Kennzeichen" címmel
 • Dr. Peter Kern, a Bonni Egyetem Germanisztikai, Összehasonlító Irodalom- és Kultúratudományi Intézete Germanisztikai Medievisztika Tanszékének professzor emeritusa az Erasmus mobilitási program keretében 2015. április 16. és 21. között tömbösítve négy előadást tartott "Gattungsgeschichte des Artusromans" címmel
 • Prof. Dr. Werner Jung (Universität Duisburg-Essen) vendégelőadásai "Erinnerung in der Literatur (Vorbereitung: Theodor Storm: Immensee)" és "Methoden der Literaturwissenschaft" címmel (2014. szeptember 25-26.)
 • Dr. Andrea Schäfer (Universität Duisburg-Essen) blokkszemináriuma "Blockveranstaltung zum DAF und DAZ-Unterricht" címmel (2014. szeptember 25.)
 • Harald Darer osztrák író felolvasóestje (Wer mit Hunden schläft) az Osztrák Kulturális Fórum szervezésében (2014. április 28.)
 • Prof. Dr. Gombocz István (University of South Dakota) vendégelőadásai (2013. április 12. – május 17.)
 • Kelemen Mária (Universität München) vendégelőadásai "A magyar irodalom németországi fogadtatása, különös tekintettel a régi magyar irodalomra. 19. és 20. századi lírai szövegek kontrasztív elemzése" és "A magyar irodalom németországi fogadtatása, különös tekintettel a 20. századi lírai és prózai művekre (József Attila, Kosztolányi Dezső)" címmel (2013. március 20-21.)
 • Germanisztikai doktorandusz-workshop az Universität Duisburg-Essen és tanszékünk közös rendezésében (2012. június 16-19.)
 • "Ostzeit-Westzeit". Kiállítás a kortárs német irodalomról a Goethe-Intézet szervezésében. Megnyitó: 2012. december 1.
 • Prof. Dr. Werner Jung (Universität Duisburg-Essen) vendégelőadása "Heinrich Böll und die bundesdeutsche Literatur der 60er Jahre" címmel. Dr. Andrea Schäfer (Universität Duisburg-Essen) vendégelőadása "Unterrichtsmethoden für Deutsch als Fremdsprache" címmel (2011. október 6-7.)
 • Prof. emer. Dr. Vizkelety András ünnepélyes köszöntése 80. születésnapja alkalmából (az MTA és intézetünk közös szervezésében) (2011. október 3.)
 • Prof. Dr. Werner Jung (Universität Duisburg-Essen) blokkszemináriuma "Vom Nullpunkt zur Wende. Literatur – Kultur – Medien in der Bundesrepublik" címmel (2009. szeptember 21-24.)
 • Prof. Dr. Dagmar Neuendorff (Abo Akademi, Turku) vendégelőadása "Die Deutsche Kaiserchronik - eine Stellungnahme im Investiturstreit?" címmel (2009. május 7.)
 • 2009-ben az OTDK Humántudományi szekcióját a Szegedi Egyetemen rendezték (április 16-18.). A „Német irodalom és kultúra" szekció első három helyét intézetünk hallgatói szerezték meg. Első hely: Diera Diána („Die 'Quart. Germ. 52' im Spiegel des Aventinschen Lebenswerks"). Második hely: Adorjáni Zsolt („Christliche Anthropologie und geschichtliche Teleologie in Walters Leich"). Harmadik hely (megosztva): Harmat Tamás („Weltbild und Utopie – Robert Musils Frühwerk im Kontext").
 • 3. Journalistischer Workshop (2009. április 5.)
 • Prof. Dr. Werner Jung (Univ. Duisburg-Essen) blokkszemináriuma „Heinrich Böll und die bundesdeutsche Nachkriegsliteratur" címmel (2008. szeptember 29. – október 3.)
 • Prof. Dr. B. Subramanian (Jawaharlal Nehru University, New Delhi) vendégelőadása "Zur anamnetischen Struktur der Dichtung Rilkes" címmel (2008. szeptember 29.)
 • Workshop a „Pragmatische Kulturwissenschaft" specializáció keretében. Sibylle Gieselmann (Grafikerin und Coach, Wien): Grundlagen des Grafik-Designs (2008. március)
 • Prof. Dr. Dagmar Neuendorff (Abo Akademie, Turku) vendégelőadása "Über die Schwierigkeiten sich zu streiten. Zu Streitgesprächen aus dem Nibelungenlied und dem finnischen Heldenepos Kalevala" címmel (2007. október 25.)
 • A Göttingeni Egyetem zenekarának koncertje (2006. október 4.)
 • Prof. Dr. Gerhard F. Strasser (The Pennsylvania State University) vendégelőadása "Ein Ende von Babel? Versuche mit Universalsprachen in der Frühen Neuzeit" címmel (2005. október 11.)
 • "Wie kommuniziert man Kunst und Kultur?" Workshop-sorozat (2005/2006-os tanév 1. félév). Előadók: Zsuzsanna Fehér (Budapest), Kurdy Fehér János (Budapest), Franz Dodel (Svájc), Isabella Marte (Bécs), Rásky Béla (Budapest), Bernd Finger (Budapest), Ursula Hentschläger, Zelko Wiener (Bécs), Jutta Kliesch, Johanne Porep (Berlin), Annemarie Türk (Bécs)
 • A Regensburgi Egyetem zenekarának Mozart-koncertje (2005. március 9.)
 • "Film. Mindenekelőtt" címmel előadás-sorozat (2004/2005-ös tanév 1. félév). Résztvevők: Ulrich Matthes, Ulrich Limmer, Christian Wagner, Klaus Schaefer (Németország), Barbara Glauning (B.G. Kulturmanagement) Réka Kincses (Budapest), András Petrik (Berlin), Judith Kuckart (Berlin/Zürich), Didi Danquart (Karlsruhe), Wolfgang Becker (Berlin). Partnerek: FilmFernsehFonds Bayern, Goethe Intézet
 • "A nyelv szerepe a kommunikáció korában" címmel előadás-sorozat (2003/2004-es tanév 2. félév). Résztvevők: Therese Kaufmann (Wien), Sabine Selzer (Budapest), Peter Schlobinski (Hannover), Brigitte Winkler-Komar (Budapest), Peter Plener (Wien), Walter Famler (Wien), Kurdy Fehér János és Schillinger Attila (Budapest). Partnerek: Avantgarde Group Budapest, Kulturkontakt Austria Wien, Osztrák Kulturális Fórum
 • "Bevezetés a modern művelődéstudományokba" címmel előadás-sorozat (2003/2004-es tanév 1. félév). Résztvevők: Hanna Nogossek, Wolfgang Rackerbandt (Potsdam), Kurdy-Fehér János (Budapest), Bea Klotz (Frankfurt am Main), Andreas Herzog (Budapest–Piliscsaba), Csaba Kézér (Budapest), Therese Kaufmann (Wien), Vera Sebauer (Marz), Wolfgang Weisgram (Wien), Brigitte Winkler-Komar (Budapest), Judith Kuckart (Berlin). Partnerek: Deutsches Kulturforum östliches Europa Potsdam, Osztrák Kulturális Fórum, Pro Helvetia Schweizer Kulturstiftung Budapest
 • DAAD-Alumni-találkozó (2003. szeptember 12-14.)
 • Zeig dein Gesicht! Zivilcourage in der heutigen Gesellschaft. Hallgatói workshop (2003. március 21-23.)
 • Dr. Rudolf Muhr (Universität Graz) vendégelőadás sorozata "Deutsch als plurizentrische Sprache" címmel az 1999/2000 tanév II. félévében