Dr. Balogh Gábor:

Vezetés és irányítás a szervezetekben

Közgazdaságtan 1. (Mikroökonómia)

Közgazdaságtan 2. (Makroökonómia)

Szervezetszociológia

Szociális és etnikai konfliktusok

Társadalmi változások

 

Dr. Bódy Zsombor:

Társadalomtörténet 2. előadás és szeminárium

 

Daróczi Gergely:

Matematikai statisztika 1. szeminárium

Matematikai statisztika 3. szeminárium

 

Dr. Ferencz Magdolna:

Kérdőívszerkesztés

Társadalmi kommunikáció

Társadalmi struktúra és mobilitás 2.

Hálózatok, közösségek, értékek

Kultúra és életvitel

 

Dr. Földházi Erzsébet:

Családszociológia

Demográfia

Társadalmi ismeretek (Bevezetés a szociológiába) - más szakosoknak

Számítógépes adatelemzés 1. (SPSS)

 

Gyorgyovichné Koltay Elvira:

Nonprofit alapismeretek

Nonprofit szervezetek elméletei

 

Hámori Ádám:

Kérdőívszerkesztés

 

Kassai Endre:

Számítógépes adatelemzés 1. (SPSS)

 

Dr. Kisdi Barbara:

 Vallásantropológia

Életformák, életstílusok, miliők

Kulturális emlékezet, hagyomány, újítás

 

Koós Bálint:

EU regionális politikája

 

Koósné Tóth Krisztina:

Településszociológia előadás és szeminárium

 

Luxné Prehoda Anna:

Tudományos írás, retorika, prezentáció (KKSZ szakosoknak)

 

Papszt Miklós:

Életkorok szociológiája - Fiatalok

Életkorok szociológiája - Idősek

 

Dr. Rosta Andrea:

Szociálpszichológia B; A társas viszonyok szociálpszichológiája

Előítéletek

Társadalmi nemek

 

Dr. Szabó-Tóth Kinga:

Szociálpolitika; Társadalom- és szociálpolitika (A magyar társadalom 3.)

 

Dr. Török Balázs:

Keresztény társadalmi gondolkodás

Magyar társadalmi gondolkodók

Tudományos írás, retorika, prezentáció

Prezentációs technikák

A társadalom kulturális és művelődési tagoltsága (A magyar társadalom 2.)

Kultúraszociológia

Kutatási gyakorlat

Társadalmi ismeretek (Bevezetés a szociológiába) - levelezősöknek

 

Velkey György:

Szociológiatörténet 1.

Társadalmi gondolkodás története 1.