Dr. Bódy Zsombor

A magyar politikai gondolkodás története irodalomjegyzék

 

Dr. Bögre Zsuzsanna:

Bevezetés a kvalitatív társadalomkutatási módszerekbe

Társadalomtörténet 3. ea.

Társadalomtörténet 3. gyak.

Introduction to Hungarian Society (Erasmus)

 

Dr. Ferencz Magdolna:

Bevezetés a kvantitatív társadalomkutatási módszerekbe gyak.

Bevezetés a kvantitatív társadalomkutatási módszerekbe ea.

Társadalmi struktúra és mobilitás 1.

 

Dr. Földházi Erzsébet:

Számítógépes adatelemzés 1. (pdf)

Számítógépes adatelemzés 2. (pdf)

Társadalmi ismeretek (Bevezetés a szociológiába) Szociológia és Társ. tan. szakosoknak (pdf)

Társadalmi ismeretek (Bevezetés a szociológiába) EGYÉB szakosoknak (pdf)

 

Dr. Füstös László:

Matematikai statisztika 2. ea.

Matematikai statisztika 4. gyak.

Kutatásmódszertan 1. gyak.

Kutatásmódszertan 3. gyak.

 

Dr. Gereben Ferenc:

A délvidéki magyarság

 

Dr. Hidas Zoltán:

Szociológiatörténet 2., Társadalmi gondolkodás története 2. irodalomjegyzék

Kultúra és társadalom

Kulturális érintkezés irodalomjegyzék

Szociológiatörténet C. irodalomjegyzék

 

Dr. Kisdi Barbara:

Bevezetés a kulturális antropológiába

Civilizációk, világvallások

 

Koósné Tóth Krisztina:

Településszociológia gyak.

 

Luxné Prehoda Anna:

Tudományos írás, retorika, prezentáció gyak.

 

Morauszki András:

Matematikai statisztika 2. gyak.

 

Dr. Rosta Andrea:

Szociálpszichológia 1.

Szociálpszichológia segédanyagok, 1. óra

Szociálpszichológia segédanyagok, 2. óra

Szociálpszichológia segédanyagok, 3. óra

Szociálpszichológia segédanyagok, 4. óra

Szociálpszichológia segédanyagok, 5. óra

Szociálpszichológia segédanyagok, 6. óra

Szociálpszichológia segédanyagok, 7. óra

Szociálpszichológia segédanyagok, 8. óra

Szociálpszichológia segédanyagok, 9. óra

Szociálpszichológia segédanyagok, 10. óra

Szociálpszichológia segédanyagok, 11. óra

Társadalmi devianciák ea. BA

Társadalmi devianciák gyak. MA

A társadalomtudományi munka módszertana gyak.

Kriminálszociológia

 

Dr. Szabó-Tóth Kinga:

Településszociológia ea.

Környezetszociológia

Civil társadalom

Társadalmi egyenlőtlenségek

Társadalmi tőke

A társadalomkutatás módszerei

 

Dr. Török Balázs:

Nevelés- és oktatásszociológia

Tudományos írás, retorika, prezentáció

Oktatási rendszerek

Irodalmi és filmszociográfia

 

Velkey György:

Szociológiatörténet 2. gyak.

Társadalmi gondolkodás története 2. gyak.