Antal Z. László

Környezetszociológia

Társadalmi problémák

 

Bögre Zsuzsanna

Kvalitatív elméletek

Interjútechnika a szociális segítésben

Társadalomtörténet 3.

Kvalitatív adatelemzés

 

Bogáromi Eszter

Matematikai statisztika 1.


Földházi Erzsébet

Matematikai statisztika 2. ea.

Számítógépes adatelemzés 2.

Kutatási gyakorlat 2-3-4.

Szocializáció

Családi és iskolai konfliktusok

 

Galambos László

Hálózatok, közösségek, értékek (kommunikáció MA-soknak)

 

Káldos János

Bevezetés a kvantitatív társadalomkutatási módszerekbe gyak.

 

Keszei András

Európai gazdaság- és társadalomtörténet

Társadalomtörténet 1. ea.

Társadalomtörténet 1. gyak.

 

Kisdi Barbara

Civilizációk, világvallások

Bevezetés a kulturális antropológiába

Rehumanizáció az emberi kapcsolatokban

 

Kristóf Luca

Társadalmi egyenlőtlenségek

 

Luxné Prehoda Anna

A társadalomkutatás módszerei ea. - kommunikáció BA-soknak, Tárogató út

Kvalitatív módszerek/a.) kurzus

Kvalitatív módszerek/b, c.) kurzus

Társadalomtörténet 3. gyak. a, b.) kurzus

Társadalomtörténet 3. gyak. c.) kurzus

 

Markó Tamás

Tudományos írás, retorika, prezentáció

 

dr. Pári András

Tudományos írás, retorika, prezentáció

 

Pillók Péter

Bevezetés a kvantitatív társadalomkutatási módszerekbe ea.

Szociológia (A társadalomelmélet alapjai)

Kutatási gyakorlat 2-3-4.

Számítógépes adatelemzés 2.

Életkorok szociológiája

 

P. Szilczl Dóra

Bevezetés a kommunikációelméletbe

 

Rajki Zoltán

Gazdaságszociológia

Társadalmi ismeretek (Bevezetés a szociológiába) - más szakos hallgatóknak, Tárogató út

A társadalomtudományi munka módszertana - kommunikáció BA-soknak, Tárogató út

 

Rosta Andrea

Társadalmi devianciák ea. (BA)

Kriminálszociológia

Társadalmi devianciák gy. (MA)

 

Szigetvári Tamás

Bevezetés a közgazdaságtanba / Közgazdaságtan 1.

 

Szloboda Eszter

Matematikai statisztika 2. gyak.

 

Temesváry Zsolt

Civil társadalom ea.

 

Velkey György

Szociológiatörténet 2. gyak.

Társadalmi gondolkodás története 2. gyak.