Képzés adatlapja

Képzés neve: anglisztika
Képzéskód: BALB-AAN
Képzési szint: alapképzés (BA/BSc/BProf)
Képzési terület: Levelező
Képzési terület / tudományterület: bölcsészettudomány
Képzés nyelve: magyar
Félévszám: 6 félév
Kreditszám: 180
Felelős kar: BTK
Képzés célja: A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik az anglisztika területén, valamint általános társadalomtudományi témakörökben olyan elméleti és gyakorlati ismeretekkel rendelkeznek, amelyek birtokában képesek szakmájuk sokoldalú, inter- és multidiszciplináris gyakorlati és elméleti művelésére. A végzettek kellő mélységű elméleti ismeretekkel rendelkeznek a képzés második ciklusban történő folytatásához. Az alapfokozat birtokában az anglisztika alapképzési szakon végzettek képesek: – az angol nyelv és az angol nyelvű országok és népek kultúrájának átfogó ismeretére; – az angol nyelv írásban és szóban történő használatára a felsőfokú C típusú nyelvvizsgának megfelelő szinten; – az anglisztikai tanulmányokra érvényes ismeretszerzés általános módjainak és alapvető kutatási technikáinak alkalmazására; – általános szövegek alapszintű fordítására; – Magyarország és az adott célnyelvi országok társadalmi, gazdasági, környezeti problémáinak ismeretében megszerzett tudásuk közvetítésére és alkalmazására hivatásuk gyakorlása során; alkalmasak: – megszerzett tudásuk alkotó szellemű alkalmazására a kulturális kapcsolatok ápolása terén nyelvi közvetítői szerep betöltésére; – az önkormányzati és kulturális életben szervezői feladatok ellátására, különösen az angolszász kultúrkör ismeretéhez kötött munkakörökben; – tömegkommunikációs szerveknél nyelvi szervezői feladatok ellátására; – az idegenforgalomban nyelvi közvetítői szerep betöltésére. Rendelkeznek az angol nyelv és kultúra iránti magas fokú motivációval és elkötelezettséggel, a megszerzett tudás kreatív felhasználásának képességével, jó együttműködő és kommunikációs készséggel és felelősségtudattal.
Képzésre bejutás feltétele: érettségi vizsga, felvételi eljárás
Amerikai tanulmányok Specializáció Amerikai tanulmányok specializáció (2022) BALB-AAN-AMT-2022 2022-07-01
Amerikai tanulmányok Specializáció Amerikai tanulmányok specializáció (2023) BALB-AAN-AMT-2023 2023-07-01
anglisztika Szak Anglisztika BA alap levelező mintatanterv (2023) BALB-AAN-2023 2023-07-01
anglisztika Szak Általánosan kötelező tárgyak BA levelező (2022) BALB-AAN-ÁLT-2022 2022-07-01
anglisztika Szak Általánosan kötelező tárgyak BA levelező (2023) BALB-AAN-ÁLT-2023 2023-07-01
anglisztika Szak Anglisztika BA alap levelező mintatanterv (2022) BALB-AAN-2022 2022-07-01
Mintatanterv neve Letölthető mintatanterv
Anglisztika BA alap levelező mintatanterv (2023)
Amerikai tanulmányok specializáció (2022)
Amerikai tanulmányok specializáció (2023)
Általánosan kötelező tárgyak BA levelező (2022)
Általánosan kötelező tárgyak BA levelező (2023)
Anglisztika BA alap levelező mintatanterv (2022)
Széchenyi 2020