Képzés adatlapja

Képzés neve: anglisztika
Képzéskód: BANB-IAN
Képzési szint: alapképzés (BA/BSc/BProf)
Képzési terület: Nappali
Képzési terület / tudományterület: bölcsészettudomány
Képzés nyelve: angol
Félévszám: 6 félév
Kreditszám: 180
Felelős kar: BTK
Képzés célja: A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik az anglisztika területén, valamint általános társadalomtudományi témakörökben olyan elméleti és gyakorlati ismeretekkel rendelkeznek, amelyek birtokában képesek szakmájuk sokoldalú, inter- és multidiszciplináris gyakorlati és elméleti művelésére. A végzettek kellő mélységű elméleti ismeretekkel rendelkeznek a képzés második ciklusban történő folytatásához. Az alapfokozat birtokában az anglisztika alapképzési szakon végzettek képesek: – az angol nyelv és az angol nyelvű országok és népek kultúrájának átfogó ismeretére; – az angol nyelv írásban és szóban történő használatára a felsőfokú C típusú nyelvvizsgának megfelelő szinten; – az anglisztikai tanulmányokra érvényes ismeretszerzés általános módjainak és alapvető kutatási technikáinak alkalmazására; – általános szövegek alapszintű fordítására; – Magyarország és az adott célnyelvi országok társadalmi, gazdasági, környezeti problémáinak ismeretében megszerzett tudásuk közvetítésére és alkalmazására hivatásuk gyakorlása során; alkalmasak: – megszerzett tudásuk alkotó szellemű alkalmazására a kulturális kapcsolatok ápolása terén nyelvi közvetítői szerep betöltésére; – az önkormányzati és kulturális életben szervezői feladatok ellátására, különösen az angolszász kultúrkör ismeretéhez kötött munkakörökben; – tömegkommunikációs szerveknél nyelvi szervezői feladatok ellátására; – az idegenforgalomban nyelvi közvetítői szerep betöltésére. Rendelkeznek az angol nyelv és kultúra iránti magas fokú motivációval és elkötelezettséggel, a megszerzett tudás kreatív felhasználásának képességével, jó együttműködő és kommunikációs készséggel és felelősségtudattal.
Képzésre bejutás feltétele: érettségi vizsga, felvételi eljárás
Amerikai tanulmányok Specializáció Amerikai tanulmányok specializáció (2023) BANB-IAN-AMT-2023 -
Amerikai tanulmányok Specializáció Amerikai tanulmányok specializáció (2022) BANB-IAN-AMT-2022 2022-07-01
anglisztika Szak Nemzetközi program szabadon választható tárgyak (2022) BANB-IAN-NemzSZV-2022 2022-07-01
anglisztika Szak Anglisztika (BA angol nyelven) mintatanterv (2023) BANB-IAN-2023 -
anglisztika Szak Anglisztika (BA angol nyelven) mintatanterv (2022) BANB-IAN-2022 2022-07-01
anglisztika Szak Hungarian language for beginners BANB-IAN-HL -
anglisztika Szak Részismereti képzés/Anglisztika BA (angol nyelvű) mintatanterv (2023) BANB-IAN-LP-2023 -
Ír tanulmányok és angol nyelvű kultúrák Specializáció Ír tanulmányok és angol nyelvű kultúrák specializáció (2022) BANB-IAN-ITA-2022 2022-07-01
Ír tanulmányok és angol nyelvű kultúrák Specializáció Ír tanulmányok és angol nyelvű kultúrák specializáció (2023) BANB-IAN-ITA-2023 2023-07-01
Mintatanterv neve Letölthető mintatanterv
Hungarian language for beginners
Részismereti képzés/Anglisztika BA (angol nyelvű) mintatanterv (2023)
Nemzetközi program szabadon választható tárgyak (2022)
Anglisztika (BA angol nyelven) mintatanterv (2023)
Amerikai tanulmányok specializáció (2022)
Amerikai tanulmányok specializáció (2023)
Anglisztika (BA angol nyelven) mintatanterv (2022)
Ír tanulmányok és angol nyelvű kultúrák specializáció (2022)
Ír tanulmányok és angol nyelvű kultúrák specializáció (2023)
Széchenyi 2020