Képzés adatlapja

Képzés neve: anglisztika
Képzéskód: BANB-XAN
Képzési szint: alapképzés (BA/BSc/BProf)
Képzési terület: Nappali
Képzési terület / tudományterület: bölcsészettudomány
Képzés nyelve: magyar
Félévszám: 6 félév
Kreditszám: 180
Felelős kar: BTK
Képzés célja: A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik az anglisztika területén, valamint általános társadalomtudományi témakörökben olyan elméleti és gyakorlati ismeretekkel rendelkeznek, amelyek birtokában képesek szakmájuk sokoldalú, inter- és multidiszciplináris gyakorlati és elméleti művelésére. A végzettek kellő mélységű elméleti ismeretekkel rendelkeznek a képzés második ciklusban történő folytatásához. Az alapfokozat birtokában az anglisztika alapképzési szakon végzettek képesek: – az angol nyelv és az angol nyelvű országok és népek kultúrájának átfogó ismeretére; – az angol nyelv írásban és szóban történő használatára a felsőfokú C típusú nyelvvizsgának megfelelő szinten; – az anglisztikai tanulmányokra érvényes ismeretszerzés általános módjainak és alapvető kutatási technikáinak alkalmazására; – általános szövegek alapszintű fordítására; – Magyarország és az adott célnyelvi országok társadalmi, gazdasági, környezeti problémáinak ismeretében megszerzett tudásuk közvetítésére és alkalmazására hivatásuk gyakorlása során; alkalmasak: – megszerzett tudásuk alkotó szellemű alkalmazására a kulturális kapcsolatok ápolása terén nyelvi közvetítői szerep betöltésére; – az önkormányzati és kulturális életben szervezői feladatok ellátására, különösen az angolszász kultúrkör ismeretéhez kötött munkakörökben; – tömegkommunikációs szerveknél nyelvi szervezői feladatok ellátására; – az idegenforgalomban nyelvi közvetítői szerep betöltésére. Rendelkeznek az angol nyelv és kultúra iránti magas fokú motivációval és elkötelezettséggel, a megszerzett tudás kreatív felhasználásának képességével, jó együttműködő és kommunikációs készséggel és felelősségtudattal.
Képzésre bejutás feltétele: érettségi vizsga, felvételi eljárás
Amerikai tanulmányok Specializáció Amerikai tanulmányok specializáció (2022) BANB-XAN-AMT-2022 2022-07-01
Amerikai tanulmányok Specializáció Amerikai tanulmányok specializáció (2023) BANB-XAN-AMT-2023 2023-07-01
anglisztika Szak Anglisztika BA nappali mintatanterv (2022) BANB-XAN-2022 2022-07-01
anglisztika Szak Anglisztika BA nappali mintatanterv (2023) BANB-XAN-2023 2023-07-01
anglisztika Szak Általánosan kötelező tárgyak BA nappali (2022) BANB-XAN-ÁLT-2022 2022-07-01
anglisztika Szak Általánosan kötelező tárgyak BA nappali (2023) BANB-XAN-ÁLT-2023 2023-07-01
Ír tanulmányok és angol nyelvű kultúrák Specializáció Ír tanulmányok és angol nyelvű kultúrák specializáció (2022) BANB-XAN-ITA-2022 2022-07-01
Ír tanulmányok és angol nyelvű kultúrák Specializáció Ír tanulmányok és angol nyelvű kultúrák specializáció (2023) BANB-XAN-ITA-2023 2023-07-01
Mű- és szakfordítás Specializáció Mű - és szakfordítás specializáció (2022) BANB-XAN-MSZ-2022 2022-07-01
Mű- és szakfordítás Specializáció Mű - és szakfordítás specializáció (2023) BANB-XAN-MSZ-2023 2023-07-01
Mintatanterv neve Letölthető mintatanterv
Általánosan kötelező tárgyak BA nappali (2022)
Általánosan kötelező tárgyak BA nappali (2023)
Anglisztika BA nappali mintatanterv (2022)
Anglisztika BA nappali mintatanterv (2023)
Amerikai tanulmányok specializáció (2022)
Amerikai tanulmányok specializáció (2023)
Ír tanulmányok és angol nyelvű kultúrák specializáció (2022)
Ír tanulmányok és angol nyelvű kultúrák specializáció (2023)
Mű - és szakfordítás specializáció (2022)
Mű - és szakfordítás specializáció (2023)
Széchenyi 2020