Képzés adatlapja

Képzés neve: anglisztika
Képzéskód: BMLB-IAN
Képzési szint: mesterképzés (MA/MSc)
Képzési terület: Levelező
Képzési terület / tudományterület: bölcsészettudomány
Képzés nyelve: angol
Félévszám: 4 félév
Kreditszám: 120
Felelős kar: BTK
Képzés célja: A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik megszerzett elméleti, módszertani, gyakorlati ismereteik birtokában magas szinten ismerik és alkalmazzák az angol nyelvet. Ismerik az angol nyelvű országok, közöttük Nagy-Britannia, Írország és Kanada irodalmát, kultúráját, társadalmi-politikai berendezkedését, történelmét, továbbá a modern elméleti és alkalmazott nyelvészet alapelveit, főbb mai irányzatait, kutatási területeit, és azoknak elsősorban az angol nyelvre vonatkoztatott eredményeit. Képesek arra, hogy az üzleti életben, a médiában, az oktatásban, a könyvkiadásban, a diplomáciában, a nemzetközi kapcsolatokkal foglalkozó intézményekben, az idegenforgalomban, pályázati irodákban, a helyi regionális és országos önkormányzati hivatalokban és általában a kulturális közéletben alkalmazzák megszerzett ismereteiket. Felkészültségük alapján képesek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására. a) A mesterképzési szakon végzettek ismerik: - az angol nyelvű kultúrákra vonatkozó ismeretanyagot (pl. nyelv, nyelvészet, irodalom, történelem). b) A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak: - az anglisztika területén szerzett speciális jártasságok és műveltség birtokában fogalmi és absztrakt gondolkodást, valamint gyakorlati készségeket igénylő feladatok és munkakörök ellátására, - szakmájuk interdiszciplináris és multidiszciplináris elméleti és gyakorlati művelésére, - önálló kutatásra, - önálló tudományos és publicisztikai munka végzésére az angol nyelv és az angol nyelvű népek kultúrájának, történelmének és irodalmának területén, - az angol és a magyar nyelvű kultúrák közti magas szintű közvetítésre a kulturális, gazdasági, politikai stb. élet különböző területein, - az angol nyelvre, valamint az angol nyelvű kultúrákra és társadalmakra vonatkozó ismeretek közvetítésére. c) A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek: - magas szintű szakmai motiváltság és elkötelezettség, - fejlett elemző képesség, - különböző kultúrák közötti hasonlóságok és különbségek feltárásának képessége, - interkulturális attitűd, - magas szintű angol nyelvű kommunikációs készség, - jó előadókészség.
Képzésre bejutás feltétele: oklevél, felvételi eljárás
anglisztika Szak Anglisztika MA angol nyelven, levelező mintatanterv (2023) BMLB-IAN-2023 2023-07-01
Angol irodalom Specializáció Angol nyelvű irodalmak specializáció (2023) BMLB-IAN-AIR-2023 2023-07-01
Mintatanterv neve Letölthető mintatanterv
Anglisztika MA angol nyelven, levelező mintatanterv (2023)
Angol nyelvű irodalmak specializáció (2023)
Széchenyi 2020