Tantárgy adatlapja

Tárgy neve: Az ókori Róma története
Tárgy kódja: BBLTÖ17200
Óraszám: N: 0/0/0, L: 10/0/0
Kreditérték: 3
Az oktatás nyelve: magyar
Követelmény típus: Kollokvium
Felelős kar: BTK
Felelős szervezeti egység: Történettudományi Intézet
Tárgyfelelős oktató: Dr. Mohay Gergely
Tárgyleírás:

 

A tantárgy célja kettős: egyfelől áttekintést ad a római politikai intézményrendszerről a királyság korától egészen a császárság koráig, másfelől bevezetést nyújt a római történelem kiemelkedő politikai eseményeinek magyarázatába. A tárgy annyiban kapcsolódik az Állam és társadalom az Ókori keleten című tanegységhez, hogy továbbviszi annak intézményes gondolkodását és a politikai folyamatokat annak tükrében elemzi.

 

 

A 2–5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN)

FERENCZY  EndreMARÓTI  EgonHAHN  István, Az ókori Róma története, Budapest, Nemzeti Tankönyvkiadó Zrt., 2008, ISBN 978-963-19-4456-3

ALFÖLDY  Géza, Római társadalomtörténet, Budapest, Osiris, 2002, ISBN 963-379-669-5

HAMZA  Gábor, FÖLDI  András, A római jog története és institúciói, Budapest, Nemzeti Tankönyvkiadó, 2008, pp.16-37, 44-51, 55-61, 64-67, 84-91, 94-99, ISBN 978-963-19-6461-5

ZLINSZKY  János, Állam és jog az ősi Rómában, Budapest, Akadémiai kiadó, 2001, pp. 30-43, 87-97, ISBN 963-05-7837-9

BORZSÁK  István (szerk.), Római történeti chrestomathia, Budapest, Nemzeti Tankönyvkiadó, 1996, ISBN 963-18-7429-X

DIÓSDI  György (szerk.), A római jog világa, Budapest, Gondolat, 1973

ZLINSZKY  János (öszeáll.), A tizenkéttáblás törvény töredékei, Budapest, Tankönyvkiadó, 1991

Justinianus császár Institutiói, Budapest, Tankönyvkiadó, 1991, ISBN 963-18-3654-1

 

A tárgy az alábbi képzéseken vehető fel

történelem BALB-ATÖ alapképzés (BA/BSc/BProf) Levelező magyar 6 félév BTK
szechenyi-img-alt