Tantárgy adatlapja

Tárgy neve: Bevezetés a műértelmezésbe
Tárgy kódja: BBNSE10200
Óraszám: N: 2/0/0, L: 0/0/0
Kreditérték: 3
Az oktatás nyelve: magyar
Követelmény típus: Kollokvium
Felelős kar: BTK
Felelős szervezeti egység: Filozófiai és Művészettudományi Intézet
Tárgyfelelős oktató: Bazsányi Sándor
Tárgyleírás:

Az alapozó modulhoz tartozó tárgy célja nem több, mint az esztétika mint tudományág szakterminológiájának felvázolása, és a diszciplína néhány meghatározó alakjának bemutatása. Módszertana hasonlít ahhoz, amit az enciklopédiák nyújtanak: közérthető nyelven, főként a középiskolai művészeti, történeti és filozófiai tanulmányokra alapozva próbálja megragadni azokat a fogalmakat, melyeket a tudományág művelői nap mint nap használnak, anélkül, hogy lehetőségük lenne arra, hogy különösebben reflektáljanak jelentésére és e jelentés történeti változásaira. Fontos feladata a tanegységnek azon történeti alakok életútjának és gondolkodásának tömör összefoglalása, akik az esztétikai gondolkodás alakulására meghatározó hatással voltak. 

A 3-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, oldalak, ISBN) 

"top" width="624">

KELLY , Michael (szerk.), Encyclopedia of aesthetics, I-IV, New York, Oxford, Oxford University Press, 1998, ISBN 0-19-511307-1

COOPER , David E. (szerk.), A companion to aesthetics, Oxford, Blackwell, 1995, 0-631-19659-5

GRAHAM , Gordon, Philosophy of the arts: an introduction to aesthetics, London, New York, Routledge, 2000, ISBN 0-415-23564-2

 

A tárgy az alábbi képzéseken vehető fel

szabad bölcsészet BANB-XSB alapképzés (BA/BSc/BProf) Nappali magyar 6 félév BTK
Széchenyi 2020