Tantárgy adatlapja

Tárgy neve: Bevezetés a muzeológiába és könyvtártudományokba
Tárgy kódja: BMNTÖ18200M
Óraszám: N: 2/0/0, L: 0/0/0
Kreditérték: 3
Az oktatás nyelve: magyar
Követelmény típus: Kollokvium
Felelős kar: BTK
Felelős szervezeti egység: Történettudományi Intézet
Tárgyfelelős oktató: Szuromi Kristóf
Tárgyleírás:

A gyakorlat célja az, hogy a hallgatók megismerjék a muzeológia és a könyvtártudomány alapjait. A muzeológiai blokkban múzeumi szakemberek bevonásával, vezetésével bepillantást nyernek azokba a muzeológiai elvi és gyakorlati kérdésekbe, amelyek ismerete nélkülözhetetlen a későbbi múzeumi munkájukhoz (stilisztikai kérdések, hamisítás, műtárgyvédelem, kutatási lehetőségek a múzeumokban és galériákban, történeti és kortárs gyűjteményekben egyaránt). A könyvtártudományi blokkban pedig a magyarországi – és némi kitekintéssel az európai – könyvtárak típusairól, gyűjtőköréről és működéséről nyernek ismereteket.

 

 

A 2–5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN)

le="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm; margin-left:1.7pt;margin-bottom:.0001pt;line-height:normal">Vergo, Peter (szerk.), The new museology, London, Reaktion books, 1989.

Csapodi Csaba—Tóth András—Vértesy Miklós: Magyar könyvtártörténet. Budapest, Gondolat Kiadó, 1987.

 

A tárgy az alábbi képzéseken vehető fel

történelem BMNB-XTÖ mesterképzés (MA/MSc) Nappali magyar 4 félév BTK
szechenyi-img-alt