Képzés adatlapja

Képzés neve: biblioterápia
Képzéskód: BSLB-XBTM
Képzési szint: szakirányú továbbképzés
Képzési terület: Levelező
Képzési terület / tudományterület: bölcsészettudomány
Képzés nyelve: magyar
Félévszám: 4 félév
Kreditszám: 120
Felelős kar: BTK
Képzés célja: Célunk olyan szakemberek magas színvonalú biblioterápiás képzése, akik ennek a dinamikusan fejlődő művészetterápiás ágnak a szemléletével és módszertani eszközeivel kívánják kreatív módon gazdagítani már korábban megszerzett szaktudásukat és szakmai tapasztalatukat. A képzésünkről kikerülő fejlesztő biblioterapeuták képesek az irodalmi műveket személyiségfejlődést támogató és önismeretet erősítő, egyéni vagy csoportos folyamatokban alkalmazni saját szakterületükön, az egészségügyben, az oktatásban, a pszichológiai tanácsadásban, a pasztorációban, a könyvtárosi munkában és számos más területen.
Képzésre bejutás feltétele: oklevél, felvételi eljárás
biblioterápia Szak Biblioterápia (2022) BSLB-XBTM-2022 2022-07-01
biblioterápia Szak Biblioterápia (2023) BSLB-XBTM-2023 2023-07-01
Mintatanterv neve Letölthető mintatanterv
Biblioterápia (2022)
Biblioterápia (2023)
Széchenyi 2020