Tantárgy adatlapja

Tárgy neve: Disszertációs témakonzultáció I.
Tárgy kódja: BI-DKK-1
Óraszám: N: 0/2/0, L: 0/10/0
Kreditérték: 5
Az oktatás nyelve: magyar
Követelmény típus: Beszámoló (háromfokozatú)
Felelős kar: BTK
Felelős szervezeti egység: Doktori és Habilitációs Iroda
Tárgyfelelős oktató: Dr. Kiss Kornélia
Tárgyleírás:

A tárgy az alábbi képzéseken vehető fel

Irodalomtudományi Doktori Iskola képzése BDLK-XITX Doktori képzés (PhD/DLA) (Nftv. 114 (2)) Levelező magyar 8 félév BTK
Irodalomtudományi Doktori Iskola képzése BDNK-XITX Doktori képzés (PhD/DLA) (Nftv. 114 (2)) Nappali magyar 8 félév BTK
Irodalomtudományi Doktori Iskola képzése BDLK-EITX Doktori képzés (PhD/DLA) (Nftv. 114 (2)) Levelező magyar 8 félév BTK
szechenyi-img-alt