Képzés adatlapja

Képzés neve: drámapedagógia területen pedagógus-szakvizsgára felkészítő
Képzéskód: BSLP-PSZDP
Képzési szint: szakirányú továbbképzés
Képzési terület: Levelező
Képzési terület / tudományterület: pedagógusképzés
Képzés nyelve: magyar
Félévszám: 4 félév
Kreditszám: 120
Felelős kar: BTK
Képzés célja: A képzés célja sokoldalú elméleti és gyakorlati képzés keretében felkészíteni a hallgatókat a nevelési és oktatási intézmények különböző típusú drámapedagógusi feladatainak ellátására. A képzés keretében a résztvevők megismerkednek az oktatásirányítás, tanügyigazgatás, gazdálkodás, munkajog, drámatanári szemlélettel és e feladatok gyakorlati ellátásához szükséges ismeretekkel, a munkával összefüggő etikai elvárásokkal, valamint a pedagógiai kommunikáció, IKT használat, konfliktuskezelés, tevékenységalapú tanulásszervezés stb. területén gyakorlati jártasságot szerezhetnek. További cél a drámatanári munka különböző típusú gyakorlati feladataira (pl. dráma-, és színházismeret, drámajátékok és színjátékos gyakorlatok, szerkesztési, rendezői gyakorlatok, foglalkozásvezetés), a diákok aktivitására építő pedagógiai munkára, valamint a kompetencia alapú fejlesztés és értékelés gyakorlatára való felkészítés.
Képzésre bejutás feltétele: oklevél, felvételi eljárás
drámapedagógia területen pedagógus-szakvizsgára felkészítő Szak Drámapedagógia mintatanterv (2023) BSLP-PSZDP-2023 2023-07-01
Mintatanterv neve Letölthető mintatanterv
Drámapedagógia mintatanterv (2023)
Széchenyi 2020