Angol-Amerikai Intézet
Intézetvezető: Dr. Pintér Károly, PhD, egyetemi docens
Szakfelelős: Dr. Surányi Balázs, DSc, egyetemi tanár
Titkárság: 1111 Bertalan Lajos u. 2. BME-Z 110.
(A telephely térképen IDE kattintva tekinthető meg.)
Telefon: +36 70 657 63 01
E-mail: elmnyelveszet@btk.ppke.hu

 

Tantárgylisták →

Szakképzettség megnevezése

okleveles elméleti nyelvész


Képzési idő

4 félév

 

Munkarend: nappali

 


A képzésről

E szakunk a Nyelvelmélet és a Számítógépes Nyelvészet specializációs irányok iránt érdeklődők számára nyújt magas szintű képzést. Ehhez a biztos nyelvészeti alapokat a program első, közösen végzett szakasza adja, mely kiemelten foglalkozik a morfológiailag gazdag, szabad szórendű magyar nyelv nyelvtani rendszerével.

A szak Számítógépes Nyelvészeti specializációja a korábbi Digitális Bölcsészet MA szak számítógépes nyelvészeti szakirányának felel meg, annak utódja a megújult országos képzési rendszeren belül. E specializációt a nyelvtechnológia és a nyelvészeti ismeretek informatikai felhasználása iránt érdeklődő, és e területen gyakorlati szakmai ismereteket szerezni kívánó hallgatóknak ajánljuk. Az országban egyedülálló együttműködésben, a PPKE Információs Technológiai és Bionikai Karával közösen folytatott képzés a széleskörű nyelvtechnológiai és programozási alapokon túl az adatbázisrendszerek és a webbányászat területén is naprakész ismereteket ad. A képzésnek az utolsó félévben külső helyen végzett szakmai gyakorlat is fontos részét képezi.

A Nyelvelmélet specializációt a modern nyelvészet különböző területein tudásukat elmélyíteni szándékozóknak ajánljuk. E képzési irány erőssége, hogy különböző nyelvek összehasonlításán keresztül átfogó képet ad az aktuális nyelvészeti kutatási kérdésekről és irányokról, és az általa közvetített alapos módszertani ismeretek révén önálló, kreatív kutatások végzésére teszi képessé hallgatóit az általuk választott nyelvészeti témában.

Az Elméleti nyelvészet MA ideális belépőként szolgál a nyelvészeti doktori iskolákba is.


A felvétel feltételei

A mesterképzésbe történő belépéshez teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a szabad bölcsészet alapképzési szak elméleti nyelvészet specializációja, a magyar alapképzési szak nyelvtechnológia specializációja.

Meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá: azok az alapképzési és mesterképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad. A mesterképzésbe való belépéshez a korábbi tanulmányok alapján 19 kredit szükséges olyan ismeretkörökből, amelyek megfeleltethetők a szabad bölcsészet alapképzési szak elméleti nyelvészet specializációja és a magyar alapképzési szak nyelvtechnológia specializációja ismeretköreinek (fonetika, fonológia, morfológia, szintaxis, logika, szemantika, pragmatika, diskurzuselemzés, nyelvleírás, történeti nyelvészet, matematikai ismeretek, kognitív tudomány, nyelvfilozófia, nyelvtechnológia, számítógépes nyelvészet, mesterséges intelligencia, terepmunka, kutatásmódszertani ismeretek).

Felvételi

A szóbeli felvételi vizsgán a jelentkező általános nyelvészeti tájékozottságát, absztrakciós képességeit, motivációit és esetleges informatikai ismereteit feltáró beszélgetésre kerül sor.

Felvételi jelentkezéshez csatolandó dokumentumok: motivációs levél; fényképes önéletrajz; hitelesített oklevélmelléklet vagy leckekönyv; szakdolgozat. 

2022.01.26.