PPKE Elméleti Nyelvészet Tanszék →

Nyelvtudományi Kutatóközpont →

Pragmatika Centrum →

Nemzeti Korpuszportál →

Anyanyelvápolók Szövetsége →

Anyanyelv-pedagógia folyóirat →

Édes Anyanyelvünk folyóirat →

Jelentés és Nyelvhasználat folyóirat →

Magyar Nyelv folyóirat →

Magyar Nyelvjárások folyóirat →

Magyar Nyelvőr folyóirat → (2021-ig →)

Magyaróra folyóirat →

Nyelvtudományi Közlemények folyóirat →

Officina Textologica folyóirat →