Előzetes kreditelismertetési eljárás

Mikor kell elvégezni?

Amennyiben a jelentkező olyan felsőfokú végzettséget igazoló oklevéllel rendelkezik, amely nem számítható be teljes kreditértékben azon szakra, melyre jelentkezni szeretne illetve, ha a felsőfokú oklevelének záradékában nem kerül feltüntetésre minor programja. Arról, hogy az egyes mesterképzési szakokra való jelentkezéshez milyen alapképzési diploma szükséges a kari honlap Szakajánlójában tud tájékozódni, illetve a mesterszakok képzési és kimeneti követelményeiben.


Mi az eljárás menete?

A kérelmezőnek a lejjebb található linken elérhető formanyomtatványt* kell kitöltenie, aláírnia és az elismerni kívánt tantárgyak elvégzésének igazolásával, valamint hiteles tantárgyleírásával együtt a Tanulmányi Osztályra elküldenie. 

Tantárgyak elvégzésének igazolására elfogadott dokumentumok:

  • oklevélmelléklet másolata
  • papír alapú leckekönyv (index) másolata
  • hitelesített leckekönyv-igazolás
  • hitelesített féléves igazolás
  • hitelesített teljesítési igazolás

Beküldési határidő: 2024. június 7.

Az eljárás a PPKE BTK-n díjtalan.

Milyen címre küldhetem az eljáráshoz szükséges űrlapot és dokumentumokat?

KÉRJÜK, HOGY A SZÜKSÉGES ŰRLAPOT ÉS DOKUMENTUMOKAT A felveteli@btk.ppke.hu E-MAIL CÍMRE KÜLDJÉK EL! 

A kreditelismerési határozatot a felvételi eljárás során az E-felvételi rendszerbe nem kell feltölteni!

A KREDITELISMERTETÉSI KÉRELEM FORMANYOMTATVÁNYA →

Van-e lehetőségem a bemenethez hiányzó kreditek utólagos megszerzésére?

Bizonyos mesterképzések esetében a kérelmezőnek lehetősége van arra, hogy sikeres felvételi esetén a bemenethez szükséges hiányzó krediteket ún. egalizáló tárgyak elvégzésével szerezze meg a mesterképzési tanulmányaival párhuzamosan a Kar Tanulmányi és Vizsgaszabályzatában foglaltak szerint. Arról, hogy mely szakok esetében és legfeljebb mennyi kreditértékben végezhetőek egalizáló tárgyak az egyes szakok szakajánlójában olvashat. 

* Amennyiben a kívánt mesterszak komplett minor programját szeretné elismertetni, a "Kreditelismerési kérelem minor tanulmányok elvégzésének igazolására" formanyomtatványt kell választani.