A felvételi eljárással kapcsolatban felmerülő gyakori kérdések és válaszok egy helyen!

A következő, 2024. évi általános eljárással kapcsolatos tudnivalókat 2023. december végéig frissítjük az oldalon!

I. Felvételi eljárással kapcsolatos kérdések

II. Alapképzéssel kapcsolatos kérdések

III. Mesterképzéssel kapcsolatos kérdések

IV. Osztatlan tanárképzéssel kapcsolatos kérdések

V. Felvételivel, továbbtanulással kapcsolatos intézmények elérhetőségei


I. Felvételi eljárással kapcsolatos kérdések

1. Hogyan és mikor tudok jelentkezést benyújtani a PPKE BTK-ra?

Alap-, osztatlan és mesterképzéseinkre is a központi felvételi eljárás keretében, az év meghatározott időszakában lehet jelentkezni. Jelentkezésre csak elektronikus úton van lehetőség, a www.felvi.hu oldal E-felvételi rendszerén keresztül.
Figyelem! Az E-felvételiben leadott jelentkezést 2023-tól kizárólag Ügyfélkapuval lehet hitelesíteni, ezért a jelentkezéshez elengedhetetlen a már meglévő Ügyfélkapus regisztráció.

Az általános eljárásban a szeptemberben induló képzésekre lehet jelentkezni, az előző év december végétől általában február 15-ig. Tehát, aki 2024. szeptemberében szeretné elkezdeni egyetemi tanulmányait, az     várhatóan 2023. december 20-tól 2024. február 15-ig adhatja be jelentkezését.
Figyelem! Az Oktatási Hivatal által megadott jelentkezési határidő után az adott eljárásban már nincs mód a jelentkezésre, így érdemes a www.felvi.hu oldal információit figyelemmel követni.

Az általános eljárás júliusi lezárását követően Karunk bizonyos szakokra pótfelvételi jelentkezést hirdethet. A pótfelvételi eljárás augusztusban zajlik. Akiket a pótfelvételi során vesznek fel, szintén szeptemberben kezdhetik meg tanulmányaikat. A pótfelvételi során már csak egyetlen helyre lehet jelentkezni.
Figyelem! A pótfelvételi eljárásban azok jelentkezhetnek
- akik jelentkeztek az általános eljárás során, de nem vették fel őket, vagy
- nem adtak be jelentkezést az adott év általános eljárásában.

Karunk februárban induló képzéseket nem hirdet, így a keresztféléves felvételi eljárásban nem lehet jelentkezni a PPKE BTK képzéseire.

2. Hol tudok érdeklődni a felvételi szabályokról?

Jelentkezés előtt fordítson időt az aktuális Felsőoktatási Felvételi Tájékoztató megismerésére. Ez a felvételi jelentkezés részletes „szabálykönyve". 

A 2024-es felvételi eljárásra vonatkozó Felvételi Tájékoztató várhatóan december 20-án jelenik meg a www.felvi.hu honlapon.

Karunk által meghirdetett szakok listáját és a kari sajátosságokat a szakos meghirdetésekben tesszük közzé.

Egyetemünk 2022. november 5-től hatályos Felvételi Szabályzata honlapunkon olvasható.

A központi felvételi ügyfélszolgálatot keresheti például az E-felvételivel kapcsolatos technikai kérdések, vagy a jelentkezést érintő konkrét kérdések esetén.

Felvételivel kapcsolatos kérdésekkel Karunk felvételi referensét is kereshetik.

3. Mi lesz idén a ponthatár?

Az aktuális ponthatárokról minden évben július végén születik döntés. A ponthatárok alakulásával kapcsolatban iránymutatóul szolgálhatnak a korábbi évek felvételi ponthatárai, melyek a www.felvi.hu oldalról letölthetők.

4. Hány helyre adhatom be a jelentkezésem?

A felsőoktatási felvételi eljárásban legfeljebb 6 jelentkezési hely jelölhető meg. Legfeljebb 6 jelentkezési hely jelölése esetén a jelentkezés ingyenes. A további (legfeljebb három) jelentkezési helyekért 2000-2000 Ft kiegészítő díjat kell fizetni.
Egy jelentkezési helynek számít, ha ugyanazon jelentkezési hely mindkét finanszírozási formáját megjelöli, azaz ha az intézmény, a kar, a szak, a képzési szint, a munkarend, a képzés helye és nyelve is azonos, csak a finanszírozási forma tér el. Ezeket természetesen külön sorban kell feltüntetni, vagyis a jelentkezéskor maximum tizenkét sor tölthető ki. (forrás: felvi.hu)

5. Mikor érdemes élni a sorrendmódosítás lehetőségével?

Figyelem! Egy felsőoktatási felvételi eljárásban minden jelentkező csak egy helyre vehető fel, mégpedig a jelentkezéseinek sorrendjében szereplő első olyan helyre, ahol a felvételi összpontszáma eléri vagy meghaladja az adott jelentkezési helyre megállapított felvételi ponthatárt. A jelentkezési sorrend kialakításának lényege, hogy az a jelentkezési hely (képzés) kerüljön az első helyre, ahová a leginkább szeretne bekerülni, és az utolsó helyre pedig az, ahová a megjelöltek közül a legkevésbé szeretne bejutni.
Az egyszeri sorrendmódosítás lehetőségével akkor érdemes élni, ha valamely okból megváltozott az a preferencia sorrend, ami alapján a jelentkezéskor felállította a jelentkezési sorrendjét. A jelentkezési sorrend a jelentkezési határidő lejártát követően kizárólag egy alkalommal módosítható, legkésőbb a Felvételi Tájékoztatóban közölt sorrendmódosítási határidőig. (forrás: felvi.hu)

Vissza ↑

II. Alapképzéssel kapcsolatos kérdések

1. Kötelező az emelt szintű érettségi?

A 2023-as felvételi eljárástól kezdve az emelt szintű érettségi általános felvételi követelménye megszűnt. A PPKE BTK alap- és osztatlan képzéseire történő jelentkezés feltétele két középszintű érettségi - kívéve az anglisztika és a pszichológia alapképzést, ahol megmaradt az emelt szintű érettségi követelménye. Az elfogadható érettségi vizsgatárgyak listája a Felvételi Szabályzat 1/B § 1-3, és 8-10 bekezdéseiben olvasható.

2. Mennyi a minimumpontszám a PPKE BTK alapképzésein?

A 2023. évi felvételi eljárástól kezdve:

 • az óvodapedagógus és tanító alapképzési szakokon nincs előre meghatározott minimumpontszám,
 • a Pázmány BTK összes többi alapképzésén 280 pont marad a minimumpontszám.

3. Hogy alakul a pontszámítás, ha már van diplomám?

Felvételi Szabályzatunkban rögzítettek szerint, alap- és osztatlan képzésre történő jelentkezés esetén a korábbi felsőfokú végzettség alapján a pontszámot az oklevél minősítése alapján kell megállapítani az alábbiak szerint:
a) elégséges – vagy azzal egy tekintet alá eső – minősítés esetén 300 pont,
b) közepes – vagy azzal egy tekintet alá eső – minősítés esetén 333 pont,
c) jó – vagy azzal egy tekintet alá eső – minősítés esetén 366 pont,
d) jeles – vagy azzal egy tekintet alá eső – minősítés esetén 400 pont.
A bölcsészettudományi, társadalomtudományi, illetve pedagógusképzés képzési területhez tartozó szakra történő jelentkezés esetén bármely szakon szerzett korábbi felsőfokú végzettség figyelembe vehető azzal, hogy az anglisztika, germanisztika, újlatin nyelvek és kultúrák, illetve angol nyelv és kultúra tanára, német nyelv és kultúra tanára, olasz nyelv és kultúra tanára, francia nyelv és kultúra tanára szakokra – vagy szakokat is tartalmazó tanárképzési szakra – történő jelentkezés esetén a korábbi felsőfokú végzettség alapján pont csak abban az esetben számítható, amennyiben a jelentkező a képzés szerint releváns nyelvből legalább középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsgával rendelkezik.

4. Mi az az FFSzV?

Felsőoktatási Felvételi Szakmai Vizsga. A legalább 45%-os eredményű felsőoktatási felvételi szakmai vizsgával kiváltható az emelt szintű érettségi (a jelentkező teljesíti az emelt szintű érettségi feltételét, illetve megkapja az 50 többletpontot, ha olyan tárgyból tett vizsgát, amiből érettségi pontot lehet számolni). A vizsgával kapcsolatos részletek megtalálhatók a Felvételi Tájékoztatóban (www.felvi.hu).

5. Mire kaphatok többletpontot? 

2024-ben új pontszámítási szabályok lépnek életbe.

A pontszámítás alap- és osztatlan képzés, valamint felsőoktatási szakképzés esetén továbbra is 500 pontos rendszerben történik. A pontszám összeállhat a tanulmányi pontok és az érettségi pontok összegéből, hozzáadva az ún. intézményi pontokat (I.), vagy az érettségi pontok kétszereséből, hozzáadva az intézményi pontokat (II.).  

2024-től a felsőoktatási intézmények határozhatják meg, hogy milyen követelményekért, eredményekért járnak további pontok maximum 100 pont erejéig. Ezek az intézményi pontok, melyek ebben a táblázatban részletesen megtekinthetők.

Vissza ↑

III. Mesterképzéssel kapcsolatos kérdések

1. Mennyibe kerül a felvételi vizsga?

Karunkon a felvételi vizsga díjtalan.

2. Mikor lesznek a felvételi vizsgák?

A 2024. évi általános eljárásban a mesterképzéses felvételi vizsgák 2024. március 11. és július 10. között zajlanak.

3. Mennyi a minimumpontszám a PPKE BTK mesterképzésein?

A 2023. évi felvételi eljárástól kezdve nincs előre meghatározott minimumpontszám a PPKE BTK mesterképzésein.

4. Mi a teendő abban az esetben, ha az alapképzéses diploma megszerzése után más szakon szeretném a mesterképzést folytatni?

Amennyiben a jelentkező olyan felsőfokú végzettséget igazoló oklevéllel rendelkezik, amely nem számítható be teljes kreditértékben azon szakra, melyre jelentkezni szeretne, úgy előzetes kreditelismerési eljárást kell kezdeményeznie. Erről bővebben itt tájékozódhat.

5. Mi alapján számolnak többletpontot mesterképzésre történő jelentkezés esetén?

Mesterképzésre történő jelentkezés esetén Karunkon megszerezhető többletpontok minden szak esetében: maximum 10 többletpont.

 • Esélyegyenlőségi maximális pont: 7 pont
  • fogyatékosság: 3 pont
  • gyermekgondozás: 2 pont
  • hátrányos helyzet: 2 pont
 • demonstrátor: 2 pont
 • OTDK
  • OTDK 1. helyezés: 8 pont
  • OTDK 2. helyezés: 5 pont
  • OTDK 3. helyezés: 3 pont
 • publikáció: 10 pont
  • idegen nyelvű szakkönyv, vagy publikáció külföldi lektorált szakfolyóiratban: 10 pont
  • magyar nyelvű könyv vagy publikáció lektorált szakmai folyóiratban: 8 pont
  • publikáció gyűjteményes kötetben, konferencia kötetben: 5 pont
  • nem lektorált publikáció: 2 pont

6. Már rendelkezem egy diplomával, milyen feltételek mellett vehetek részt tanárképzésben?

Diszciplináris mesterképzésen szerzett oklevéllel vagy egyetemi szintű végzettséggel rendelkezők részére 2 féléves tanári mesterképzést hirdetünk. Tanító alapszakos végzettséggel, főiskolai/egyetemi pedagógus végzettséggel illetve osztatlan tanárképzésben szerzett végzettséggel rendelkezők jelentkezését várjuk az újabb tanári szakképzettség megszerzésére irányuló, 4 féléves tanári mesterképzéseinkre.

Vissza ↑

IV. Osztatlan tanárképzéssel kapcsolatos kérdések

1. Osztatlan tanárképzésen van minimumpontszám?

Az osztatlan tanárképzések minimumpontszáma 280 pont.

2. Mikor kerül sor a Karon a pályaalkalmassági vizsgára?

Osztatlan tanárképzésre jelentkezőknek a PPKE BTK nem szervez pályaalkalmassági vizsgát.

3. Mely szakokon kell gyakorlati vizsgát tenni?

Az alábbi osztatlan tanári szakokon követelmény a gyakorlati vizsga:

 • dráma- és színházismeret-tanár (dráma)
 • hittanár-nevelőtanár (hittani ismeretek)
 • mozgóképkultúra és médiaismeret-tanár (média)

A PPKE BTK pályaalkalmassági és gyakorlati vizsgáinak részletes tudnivalóit hamarosan feltöltjük.

Vissza ↑

V. Felvételivel, továbbtanulással kapcsolatos intézmények elérhetőségei:

Központi felvételi tájékoztatás:

Kari felvételi tájékoztatás →

Educatio Nonprofit Kft. Ügyfélszolgálata
Telefon: 06-1-477-3131
E-mail: info@felvi.hu 
Honlap →

Kari felvételi tájékoztatás:
Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar
E-mail: felveteli@btk.ppke.hu 

Külföldi bizonyítványok, oklevelek elismertetése:
Oktatási Hivatal Magyar Ekvivalencia és Információs Központ
Telefon: 06-1-374-2200
E-mail: ekvivalencia@oh.gov.hu 
Honlap → 

Államilag elismert nyelvvizsgákkal kapcsolatos ügyintézés:
Oktatási Hivatal Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központ
Telefon: 06-1-374-2132; 06-1-374-2132
E-mail: nyak@oh.gov.hu 
Honlap → 

Diákhitel Központ ügyfélszolgálati száma, honlapja:
Diákhitel Központ
Telefon: 06-1-224-9698
Honlap → 

Vissza ↑