Pontszámítás alap- és osztatlan képzésen

A korábbi felvételi eljárásokhoz képest 2024-ben több jelentős változtatás is bevezetésre került a pontszámítás szabályait illetően. Ezekről összefoglaló cikket itt olvashat: Változások a 2024. szeptemberben induló képzések pontszámítási szabályaiban

 

A 2024-es felvételi eljárásban az alap- és osztatlan képzésre jelentkezők felvételi összpontszáma 500 pont lehet, amely kiszámítható: 

 • a középiskolai osztályzataikból, 
 • az érettségi eredményükből, 
 • egyes esetekben a szakképzettségükből, szakképesítésükből, az ennek során tett szakmai vizsga eredményéből, 
 • vagy felsőfokú szerzett oklevelükből, 
 • egyes szakokon az előírt gyakorlati vizsga eredményéből. 

Ezekből összesen 400 pont szerezhető, amelyhez még hozzáadják az ún. intézményi pontokat (max. 100 pont).  

Az igazolt eredmények alapján többféle módon is megtörténik a pontszámítás (ezeket jogszabály határozza meg), és a felvételi összpontszám meghatározásakor automatikusan a jelentkező számára legkedvezőbbet veszik figyelembe. 

 

Gyakorlati vizsga 

A képen látható módszereken kívül a PPKE BTK osztatlan tanári szakjai közül egyes szakokon nem a jelentkező által elért középiskolai, érettségi eredmények, hanem a gyakorlati vizsga eredménye alapján állapítják meg a felvételi pontszámot. 

A gyakorlati vizsgán – intézményi szabályzat alapján – összesen maximum 200 pont szerezhető. A felvételi összpontszámot a gyakorlati vizsgaeredmény duplázásával számítják ki, intézményi pontok és a kötelező többletpont hozzáadása nélkül, ilyenek a PPKE BTK  

 • dráma- és színházismeret-tanár; mozgóképkultúra és médiaismeret-tanár és  
 • a hittanár-nevelőtanár; dráma- és színházismeret-tanár szakpárjai.  

Az osztatlan kétszakos (egy közismereti és egy művészeti/hitéleti jellegű) tanárképzésben a gyakorlati vizsgán max. 100 pont szerezhető, ilyen a PPKE BTK minden olyan osztatlan tanári szakja, ahol a szakpár egyik tagja 

 • dráma- és színházismeret-tanár,  
 • mozgóképkultúra és médiaismeret-tanár, 
 • hittanár-nevelőtanár. 

 

Felsőoktatásban szerzett oklevélből számolt pontok 

Az alapképzésre, osztatlan képzésre vagy felsőoktatási szakképzésre jelentkezők pontszámát a felsőfokú végzettségük (alap- vagy mesterképzésben, korábbi rendszer szerinti főiskolai vagy egyetemi képzésben szerzett végzettség) alapján is ki lehet számítani. Ilyenkor a felsőoktatási intézmények a korábban megszerzett oklevél minősítése alapján adnak pontszámot, amely legfeljebb 400 pont lehet, erről bővebben itt (II/3-as pont), illetve a Felvételi Szabályzat 2. §-ban olvashat. 

 

Szakirányú továbbtanulás esetén többféle pontszámítási lehetőség áll rendelkezésre a PPKB BTK következő szakjain:

 • óvodapedagógus szakok,
 • tanító szakok,
 • szociálpedagógia.  

 

Szakmai vizsga alapú pontszámításról részletesebben itt olvashat. 

 

Érettségi pontok 

Az érettségi pont kategóriában maximum 200 pont szerezhető (100-100 két, az adott szakon meghatározott tárgyból tett érettségi vizsga eredményéből), illetve amennyiben a jelentkező számára kedvezőbb (vagy nem számítható tanulmányi pont), ennek a kategóriának a duplázására is van lehetőség. 

Az érettségi pontokat két érettségi vizsgatárgy százalékos eredménye alapján kell kiszámolni. Ha egy szakon több vizsgatárgyat is megadtak érettségi követelményként – a vizsgatárgyak között "vagy" szerepel –, vagy ugyanabból a tárgyból több, különböző eredménye is van, az érettségi pontokat a két legkedvezőbb eredményű érettségi vizsgatárgy alapján kell kiszámítani.  

A 2024-es módosításoknak köszönhetően az emelt szintű érettségi pontosan annyi pontot jelent, ahány százalékos a vizsgaeredmény, a középszintű érettségi pedig 2/3-os, azaz 67%-os eredménnyel számít be. 

Az adott szakokon meghatározott tárgyak és az emelt szintű érettségi követelmények 1-1 szak esetében a Felvételi Tájékoztatóban a meghirdetett szakoknál, az Érettségi pontot adó tárgyak fület lenyitva találhatók, illetve az intézményi Felvételi Szabályzatban. 

 

 

 

Tanulmányi pontok 

A pontszámításhoz szükséges tantárgyak megléte esetén időkorlát nélkül számítható tanulmányi pont, a középiskolai és érettségi bizonyítványban szereplő eredményekből. Ebben a kategóriában is max. 200 pont szerezhető, 100 a középiskolai eredményekből, 100 az érettségi átlag alapján. 

 

Középiskolai eredmények 

A középiskolai tanulmányok során – a 9–12. évfolyamon, illetve nyelvi előkészítő év esetén 9–13. évfolyamon – megszerzett eredményekből (osztályzatokból) számítják, maximum 100 pont lehet. 

Az alábbi öt tantárgy utolsó tanult két évfolyam év végi osztályzatai összegének kétszerese: 

 • magyar nyelv és irodalom (évenként a két osztályzat számtani átlaga, kerekítés nélkül), 
 • történelem, 
 • matematika, 
 • legalább két évig tanult választott idegen nyelv (vagy nemzetiségi nyelv és irodalom), 
 • egy választott tantárgy a felsőoktatási intézmény által az adott szakon meghatározott tantárgyak közül (az elfogadható ötödik tárgyak listája Felvételi Szabályzatunk 1.sz. mellékletében található). 

Amennyiben valaki a négy kötelező tantárgy bármelyikéből nem rendelkezik legalább 2 tanult év végi eredménnyel, úgy számára tanulmányi pont nem számítható.

 

Érettségi bizonyítványban szereplő eredmények 

A jelentkező érettségi bizonyítványában vagy a középfokú tanulmányai alatt tett előrehozott érettségi vizsga tanúsítványában szereplő eredményekből összesen maximum 100 pont számítható. 

Az érettségi vizsgaeredmények közül öt vizsgatárgy 

 • a négy kötelező (magyar nyelv és irodalom, történelem, matematika, idegen nyelv) és 
 • a felsőoktatási intézmény által meghatározott vizsgatárgyak közül egy vizsgatárgy (az elfogadható ötödik tárgyak listája Felvételi Szabályzatunk 2.sz. mellékletében található)

legjobb százalékos eredményeinek átlagát kell egész számra kerekíteni. 

 

Intézményi pontok 

2024-től a felsőoktatási intézmények határozhatják meg, hogy milyen követelményekért, eredményekért járnak további pontok maximum 100 pont erejéig (korábbi többletpontok), ezek is szerves részét képezik a pontszámításnak.

Ezek az intézményi pontok, melyekről itt olvashat bővebben. 

 

PPKE Felvételi Szabályzat

(hatályos 2023. december 20. napjától)