Plótinosz és Órigenész: Két lábjegyzet Platónhoz

  • 16 nov.

    Kezdete: 2017. november 16. 16:00 -Vége: 2017. november 16. 18:00

    Budapest, Sophianum 112.

Perczel István (CEU) előadása

Az európai filozófia története megannyi lábjegyzet Platónhoz. Perczel István (CEU) előadásában azt fogja bemutatni, hogyan születik meg egyfelől Plótinosz misztikus episztemológiája, másfelől Órigenész bukáselmélete, amely szintén misztikus episztemológia, a Theaitétosz 156a-157c filozófiai mítoszának értelmezéséből, újraírásából. Mindkettőjük forrása Ammóniosz Szakkasz tanítása a Theaitétosz értelmezéséről. Egyik szerző kritikai kiadásában sem szerepel a Theaitétosz a források között, holott ezt egy egyszerű összehasonlítás nyilvánvalóvá teszi, és egyedül csak ebből érthetjük meg az órigenészi (mellesleg egyben ágostoni) lapsus filozófiai tartalmát.

x