Miért és hogy rendezzük sajtó alá egy klasszikus irodalmi mű fordítását?

  • 21 márc.

    Kezdete: 2019. március 21. 17:00 -Vége: 2019. március 21. 19:00

    Budapest, Sophianum 205

Mátyus Norbert Babits Mihály Isteni színjáték fordításának kritikai kiadása kapcsán beszél a filológia és a textológia viszonyáról, egy kritikai kiadás sajtó alá rendezésének kérdéseiről.

Évek óta dolgozom Babits Mihály Isteni színjáték-forsításainak kritikai kiadásán. Munkám során két tudományterület elvi és módszertani elvárásainak kellene eleget tennem. Egyrészt gy kritikai kidás mindig filológiai (textológiai) munka: megköveteli, hogy feltárjuk a sajtó alá rendezendő szöveg keletkezéstörténetét, szövegváltozatait, kiadásit, stb. Másrészt az adott szöveg esetében a fordítástudomány tapasztalatait is hasznosítanom kellene, hiszen nem tekinthetek el a ténytől, hogy az általam vizsgált szöveg fordítás. Ez nem evidens állítás: ha egy gyors pillantást vetünk a magyar és a nemzetközi textológia gyakorlatára, akkor azt tapasztaljuk, hogy a fordított szövegek kritikai kiadásai nem igazán hasznosítják a fordítástudomány eredményeit.

Előadásomban azt szeretném bemutatni – péláimat főleg saját munkáim során felgyűlt tapasztalataimból hozva –, hogy

  • (1) miért nincs párbeszéd a fordítástudomány és a textológia között;
  • (2) hogyan viszonyulhat a sajtó alá rendező a fordított szöveghez.


Ám ezen elméleti kérdésekre nem elméleti választ keresek: az érdekel, hogy a saját munkám során, egy konkrét szöveg esetében hogyan válaszolhatok e kérdésekre. Nagyon egyszerűen fogalmazva: kétségeimet szeretném bemutatni a hallgatóságnak és tanácsot kérek konkrét problémák megoldására. Éppen ezért előadásom – a rövid problémafelvető elméleti bevezetés után – gyakorlati problémák (kétségek) katalógusa lesz.

Meghívó →

x