Katolikus megújulás – katolikus reform - katolikus felvilágosodás. Szempontok egy tudományos diskurzushoz

  • 25 nov.

    Kezdete: 2021. november 25. 17:00 -Vége: 2021. november 25. 18:30

    Zoom / Sophianum 204.

Forgó András (PTE) előadása a Barokk Irodalom és Lelkiség Kutatócsoport szervezésében

A 18. század a katolikus egyház történetében is a változások időszaka. Ezek egy részét belülről jövő kezdeményezések mozgatták, másokat külső körülmények kényszerítették ki. Az előadás arra a kérdésre keresi a választ, hogy milyen fogalmakkal írhatók le ez a változások, és ezek hogyan illeszkednek a korszakról folyó tudományos diskurzusba.

Meghívó →

x