Babits konferencia

  • 26 nov.

    Kezdete: 2021. november 26. 10:00 -Vége: 2021. november 27. 12:00

    Iohanneum

A konferencia a Babits kutatás jelenlegi állásáról ad körképet a Babits kritikai kiadássorozat egyes köteteit készítő szerzők közreműködésével.

Babits Mihály műveinek kritikai kiadásán évtizedek óta két kutatócsoport dolgozik: az MTA ITI BTK munkatársai készítik Babits költői műveinek kritikai kiadását, és immár egy évtizede a PPKE BTK kutatói pedig a prózai művek, műfordítások és az esszék sajtó alá rendezésén dolgoznak. A két kutatócsoport – túl a folyamatos szakmai egyeztetésen – kétévente konferenciát szervez, felváltott helyszíneken. A most esedékes szimpóziumnak karunk ad otthont. A konferencián az egyes művek kritikai kiadásait készítő összes szerkesztő és kutató megszólal, és felveti azokat a szakmai és tudományos problémákat, kérdéseket, amelyeket munkája során tapasztal. Mivel itt konkrét gyakorlati problémákról van szó, ezek a konferenciák az érdeklődő irodalomszerető közönség számára éppoly érdekesek, mint a kutatóknak.

Program:

2021. november 26.
10.00–10.30 KÖSZÖNTŐK
10.30–12.00
Elnök: DÁVIDHÁZI PÉTER
MÁTYUS NORBERT: A széljegyzetelő Babits
BORBÁS ANDREA: Szövegváltozatok Babits Mihály 1911 és 1919 között keletkezett tanulmányaiban
RÓZSAFALVI ZSUZSA: Babits és a mozgófénykép

EBÉD
13.00–14.30
Elnök: KELEVÉZ ÁGNES
G. TÓTH FRANCISKA: Babits Mihály és Esztergom
HORVÁTH ZSUZSA: Chiazmus – nyelv – szubjektív összefüggései Babits Mihály A gólyakalifa című regényében
SZÉCHENYI ÁGNES: „Harminc éven keresztül a magyar irodalom története a Nyugat történetéhez van kötve". Babits Mihály és Schöpflin Aladár szövetsége

15.00–16.30
Elnök: SZÉNÁSI ZOLTÁN
BUDA ATTILA: „legárvább három éveim neveltje". Babits Mihály és Komjáthy Aladár – egy verskézirat tükrében
KELEVÉZ ÁGNES: Botránykőből érettségi tétel. Babits Fekete országának változó megítélése
VISY BEATRIX: „...feszítsd ki font köteled". A vén kötéltáncos intertextuális és romantikus szálai

KÁVÉSZÜNET
17.00–18.30
Elnök: MÁTYUS NORBERT
SZÉNÁSI ZOLTÁN: Lucifer a nyomdagépben. Babits verseskötetének kiadástörténetéről
FÖLDESI FERENC: Az OSzK Kézirattárának elképzelései a Babits-hagyaték digitális szolgáltatásáról
BUCSICS KATALIN: A Babits Mihály Összes versei kritikai kiadás első kötete – új, digitalizált kiadás

18.30 Kelevéz Ágnes Esti kérdések: Irodalomtörténeti nyomozás Babits költészetében c. könyvének bemutatója

2021. november 27.

9.00–10.30
Elnök: SZÉCHENYI ÁGNES
KÁLI ANITA: Háborús antológia: Babits Mihály háborús versei és kéziratainak összefüggései (online bejelentkezés)
MAJOR ÁGNES: Bergsontól József Attiláig. A Cigánydal keletkezés- és hatástörténete (online bejelentkezés)
SEBŐK MELINDA: Babits Mihály Berlinben

10.30–12.00
Látogatás a Babits Mihály Emlékházban (Idegenvezető: TÓTH FRANCISKA)

x