Képzés adatlapja

Képzés neve: fejlesztő, differenciáló pedagógia területen pedagógus-szakvizsgára felkészítő
Képzéskód: BSLP-XPSZD
Képzési szint: szakirányú továbbképzés
Képzési terület: Levelező
Képzési terület / tudományterület: pedagógusképzés
Képzés nyelve: magyar
Félévszám: 4 félév
Kreditszám: 120
Felelős kar: BTK
Képzés célja: A képzés célja sokoldalú elméleti és gyakorlati képzés keretében felkészíteni a hallgatókat a nevelési és oktatási intézmények különböző típusú fejlesztő, differenciáló pedagógiai feladatok ellátására. A képzés keretében a résztvevők megismerkednek az oktatásirányítás, tanügyigazgatás, gazdálkodás, munkajog, a fejlesztő és differenciálásra épülő pszichológiai elvekkel, gyakorlatokkal, az e munkával összefüggő etikai elvárásokkal, valamint a pedagógiai kommunikáció, IKT használat, konfliktuskezelés, a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek nevelésének különböző területein is gyakorlati jártasságot szerezhetnek. Felkészítés a fejlesztő pedagógiai gyakorlati munka különböző típusú feladataira (pl. magatartászavar, részképesség-lemaradás, beilleszkedési és/vagy tanulási nehézségek), a kompetencia alapú értékelés gyakorlatára, és a különleges bánásmódot igénylő gyermekek egyéni vagy csoportos pedagógiai fejlesztésére.
Képzésre bejutás feltétele: Pedagógusképzés képzési területen legalább alapképzésben szerzett oklevél, felvételi eljárás
fejlesztő, differenciáló pedagógia területen pedagógus-szakvizsgára felkészítő Szak Fejl., diff.ped. területen ped.-szakvizsgára felk. (2022) BSLP-XPSZD-2022 2022-07-01
fejlesztő, differenciáló pedagógia területen pedagógus-szakvizsgára felkészítő Szak Fejl., diff.ped. területen ped.-szakvizsgára felk. (2023) BSLP-XPSZD-2023 2023-07-01
Mintatanterv neve Letölthető mintatanterv
Fejl., diff.ped. területen ped.-szakvizsgára felk. (2022)
Fejl., diff.ped. területen ped.-szakvizsgára felk. (2023)
Széchenyi 2020