Felvételizőknek

Dékáni köszöntő

Tisztelt Felvételiző!

Ismeretlenül is üdvözlöm Önt, aki egyetemi tanulmányaira gondolva a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kara felé tájékozódik. Kedves leendő Pázmányos – mert reméljük, az lesz –, megtisztel minket figyelmével. Bizonyára olyan képzések iránt érdeklődik, amelyek a különféle rangsorokban vonzónak tüntetik fel az egyetemet, a kart. Bölcsész, társadalomtudományi, vagy pedagógiai irányultsága több ezer éves hagyományok és tudás megismerését célozza. A jövő társadalma nem is képzelhető el anélkül, hogy azt ne itatná át az intézményi, közösségi kultúrára vonatkozó alapvető ismeretek kötőanyaga. Ön tehát jó helyen jár, ha ezek iránt a kérdések iránt fogékony. Tudnia érdemes azonban azt is, hogy a magyar katolikus egyetem nem pusztán egy felsőoktatási intézmény, hanem egy kiemelkedő szellemi műhely és egyben olyan közösség, amely sajátos küldetésén túl a nemzet, a haza felemelkedésén munkálkodókat kívánja kinevelni. A Pázmány Péter nevét viselő, 380 évvel ezelőtt alapított régi-új egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kara a szakmai kíváncsiság kielégítésén túl a szakmai igényességet, a felelősségteljes magatartást, az összetett gondolkodást és a keresztény értékek tudatos vállalását is feladatának tartja. Személyes tapasztalatom, hogy az átlagból való kitűnéshez, a sikeres élethez ez az út vezet. Akar tehát csatlakozni ahhoz a közösséghez, amely húsz év múlva is a „Csak a Pázmány!" hívószavára építve segíti tagjait? Ahhoz a közösséghez, amely a jövőért, a környezetért, az emberi méltóságért felelősséggel kíván tevékenykedni, és amely a szakmai kiválóságot tartja az egyéni és a közösségi boldogulás alapjának? Azok közé kíván tartozni, akik a fentiek alapján és az önmagukkal szemben támasztott követelményeik miatt sikeresek lesznek szakmai karrierjükben éppúgy, mint emberi viszonyaikban? Akkor Önnek, tisztelt Felvételiző, köztünk a helye.

Dr. Botos Máté dékán

x