Létesítési határozati szám:
Indítási határozati szám: OH-FNYF/1073-3/2022.
A képzésért felelős oktató: Rostáné Dr. Riez Andrea
Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: keresztény értékrendű vezető

A képzés célja, elsajátítandó kompetenciák:
A keresztény értékrendű vezető szakirányú továbbképzési szak célja, hogy a vezető pozíciót betöltő résztvevők ismereteiket és kompetenciájukat a keresztény értékrend alapján megerősítsék, fejlesszék. A képzés hozzájárul ahhoz, hogy korszerű, innovatív menedzsmentmódszerek elsajátításával és intenzív készségfejlesztéssel képessé váljanak önmaguk és szervezetük emberközpontú fejlesztésére, a vezetői feladatok hatékony és eredményes megoldására, a munkaközösségek keresztény alapú vezetésére és projektek, intézmények menedzselésére.

Képzési terület: gazdaságtudományok

Értékelési, ellenőrzési módszerek:
Házi dolgozat, projektmunka, reflexió, kollokvium, záró vizsga

A jelentkezés feltétele: Bármely képzési területen legalább alapképzésben (korábban főiskolai szintű képzésben) szerzett oklevél.

A képzés tervezett kezdete: szeptember
A képzés díja: 150 000 Ft/félév
A képzés időtartama: 2 félév
A képzés gyakorisága: félévente 6-8 alkalommal, péntek délutánonként és szombatonként
A képzés helyszíne: Budapest

Jelentkezés módja: Jelentkezési lapon

– Kitöltött jelentkezési lap
– 9000 Ft jelentkezési díj befizetését igazoló szelvény másolata (számlaszám: OTP 11707024-20433873)
A befizetés közleményében kérjük feltüntetni a jelentkező nevét és a választott képzést!
– Diplomamásolat (angol nyelven is, ha van)

A fenti dokumentumokat a pályázati időszak alatt a szakiranyu@btk.ppke.hu e-mail címre küldjék meg! A tárgyban kérjük megjelölni a jelentkező nevét és a választott képzést! Dokumentumok nélkül a jelentkezés érvénytelen!

További információ
szakiranyu@btk.ppke.hu 

A képzés csak megfelelő számú jelentkező esetén indul, a jelentkezési díjat az egyetemi szabályzat szerint nem áll módunkban visszatéríteni!