Képzés adatlapja

Képzés neve: gyermek- és ifjúságvédelem szakterületen pedagógus-szakvizsgára felkészítő
Képzéskód: BSLP-PSZGYI
Képzési szint: szakirányú továbbképzés
Képzési terület: Levelező
Képzési terület / tudományterület: pedagógusképzés
Képzés nyelve: magyar
Félévszám: 4 félév
Kreditszám: 120
Felelős kar: BTK
Képzés célja: A képzés célja sokoldalú elméleti és gyakorlati képzés keretében felkészíteni a hallgatókat a nevelési és oktatási intézmények különböző típusú gyermek- és ifjúságvédelmi feladatainak ellátására. A képzés keretében a résztvevők megismerkednek az oktatásirányítás, tanügyigazgatás, gazdálkodás, munkajog, a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásához szükséges ismeretekkel, az e munkával összefüggő etikai elvárásokkal, valamint a pedagógiai kommunikáció, IKT használat, konfliktuskezelés, fiatalokat érintő veszélyforrások (pl. drogok), iskolai bántalmazások kezelése területén is gyakorlati jártasságot szerezhetnek. További cél az ifjúságvédelmi pedagógia gyakorlatának különböző típusú feladataira (pl. agresszív viselkedésformák, iskolai zaklatások, prevenciós programok), a kompetencia alapú értékelés gyakorlatára, az esetmegbeszélésre, valamint a katolikus szemléletű gyermekvédelmi munka gyakorlatára való felkészítés.
Képzésre bejutás feltétele: oklevél, felvételi eljárás
gyermek- és ifjúságvédelem szakterületen pedagógus-szakvizsgára felkészítő Szak Gyermek- és ifjúságvédelem mintatanterv (2022) BSLP-PSZGYI-2022 2022-07-01
gyermek- és ifjúságvédelem szakterületen pedagógus-szakvizsgára felkészítő Szak Gyermek- és ifjúságvédelem mintatanterv (2023) BSLP-PSZGYI-2023 2023-07-01
Mintatanterv neve Letölthető mintatanterv
Gyermek- és ifjúságvédelem mintatanterv (2022)
Gyermek- és ifjúságvédelem mintatanterv (2023)
Széchenyi 2020