„A közvélemény vizsgálódását tehát azzal kell kezdenünk…”

2022.11.03.

A Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság Médiatanács Médiatudományi Intézete valamint a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Kommunikáció- és Médiatudományi Intézetének Médiakultúra – vallás – nyilvánosság kutatócsoportja 2022. november 9-én konferenciát szervez Walter Lippmann (1889-1976) tudományos hagyatékáról, munkásságának értelmezéseiről.

A konferencia apropóját az adja, hogy éppen a száz éve, 1922-ben jelent meg Lippmann „Public Opinion" című műve. E jeles kötetet – melyből eddig egy fejezet látott napvilágot magyarul – a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság Médiatudományi Intézete a centenárium alkalmából magyarul is kiadja és a széles szakmai közönség számára elérhetővé teszi.
Walter Lippmann nevéhez számos, azóta közkeletűvé vált fogalom köthető, mint a sztereotípia vagy éppen a hidegháború. Az amerikai gondolkodó, publicista úgy alkotott maradandót a médiatudomány és a politikai gondolkodás terén, hogy valójában nem az akadémiai szférából jött. „Public Opinion" kötetének, gondolatainak jelentőségét az is mutatja, hogy komoly tudományos vitákat gerjesztett. Álláspontjára a korszak meghatározó gondolkodója, John Dewey is reagált, s a Lippmann – Dewey vita, melyet az amerikai demokrácia jövőjéről folytattak az 1920-as években komoly figyelmet kapott. Ugyanez történt az 1980-as években is, amikor Noam Chomsky vitázott „Az egyetértés-gépezet" című, Edward S. Hermann-nal közösen jegyzett kötetében Walter Lippmann felfogásával. Média (újságírás) és demokrácia szoros kapcsolata mindegyik vitázó fél számára nyilvánvaló volt, ám a kapcsolódás mikéntje, a hatások jellemzői tekintetében más-más álláspontot képviseltek. A konferencia szervezőiként úgy véljük, Lippmann könyvének gondolatai ma is aktuálisak, ma is kritikai reflexióra hívják a társadalomtudósokat, akár a szociológia, akár a médiaelmélet, az alkotmányjog vagy a politológia irányából. Hiszen a társadalmi illetve a médiakörnyezet közelmúltbeli változásai is megközelíthetőek Lippmann munkássága felől, aki már ekkor pszeudo-környezetként utalt a médiára, s az eltérő tartalomfogyasztás következményeit, a polarizációt is látta. Az 1920-as években tett megfigyelései a társadalmi kommunikáció, a nyilvánosság és a közvélemény kérdéseiben ma is újragondolhatóak. Figyelemre méltó médiaelméleti hagyatéka is, melyben a propaganda modell vagy akár a tematizáció korai megfogalmazását láthatjuk. S gyakorló publicistaként felvetett olyan problémákat is a kötetben az újságírás területéről, melyek máig kulcsfogalmai, illetve kulcs problémái a szakmának: a cenzúra, az objektivitás vagy éppen az igazság kérdései ezek.

Program:

10.00 – 10.10 A konferencia megnyitása – Kovács Ákos (PPKE)
10.10-10-20 Dékáni köszöntő a PPKE BTK részéről
10.20-10.30: Köszöntő az NMHH MTMI részéről

Első rész: Lippmann – az életmű elméleti megközelíthetőségei
Vezeti: Kovács Ákos (PPKE)

10.30 – 10.50: Hidas Zoltán (PPKE): A közvélemény szociológiája
10.50 – 11. 10: Balázs Zoltán (BCE): Önálló hatalmi ág-e a közvélemény?
11.10 – 11.30: Török Bernát (NKE, EJKK): A közvélemény formálódásának alkotmányos szempontjai
11.30 – 11.40 kávészünet
11.40 – 12.00: Nyakas Levente (NMHH MTMI): Az európai médiaszabályozás nyilvánosságképe
12.00 – 12.20 Andok Mónika (PPKE): Lippmann közvélemény fogalma – az ágenstől a konstrukcióig
12.20 – 12. 40 Kérdések, vita

12.40 – 13.10 Ebédszünet (ebédet a konferencia résztvevőinek biztosítunk)

Második rész: Lippmann és az új média világa
Vezeti: Nyakas Levente (NMHH MTMI)

13.10 – 13. 30: Kovács Ákos (PPKE): Belső – külső képeink. A vizualitás szerepe Lippmann-nál
13.30 – 13.50: Rab Árpád (NKE, EJKK): Walter Lippmann és a digitális kultúra jövője
13.50 – 14.10: Szűts Zoltán (EKKE): Az influencerek felemelkedése. A politikai véleményvezérek közvélemény befolyásoló szerepének evolúciós vizsgálata
14.10 – 14.30: Guld Ádám (PTE): Gyilkos harc a figyelemért - A figyelemgazdaság új paradigmái 2022-ben
14.30 – 14. 50: Kérdések, vita
14.50-15.00: A konferencia zárása – Andok Mónika (PPKE)

Események

04.
2024. márc.
BTK
"A Föld nem tud futni." Rendszerváltás vidéken
Sophianum 112
06.
2024. márc.
BTK
Középkori esték - Latinitas Hungarica
Danubianum 308
07.
2024. márc.
BTK
Egy különös tó – sajátélményű drámaóra óvodásoknak és kisiskolásoknak
Iohanneum 213.
08.
2024. márc.
BTK
Nemes Nagy Ágnes Olvasókör
Danubianum 315
12.
2024. márc.
BTK
Tanítók Napja
Iohanneum
13.
2024. márc.
BTK
Művészettörténeti konferencia
Sophianum 112
További események
Széchenyi 2020