Hírek, rendezvények, események

2010.01.22.

archívum

2009
[2009. 05. 18–20.] Vendégünk volt Sárfi Éva, Oslói Egyetem
Előadások: 1. Demográfia Európában. A magas termékenységi arány okai egyes országokban (pl. Skandinávia), ill. az alacsony arány más országokban (Közép-Európában)
2. Bennszülöttek és kisebbségek jogainak összehasonlítása. A számik (lappok)
helyzete Skandináviában, ill. a közép-európai kisebbségek jogai

[2009. 05. 11.] Vendégünk volt Deák András, Magyar Külügyi Intézet
Előadás: Oroszország és Kelet-Közép-Európa energiaellátása

[2009. 05. 06.] Vendégünk volt Farkas Iván közgazdász, a szlovák parlament pénzügyi bizottságának tagja
Előadás: Szlovákia útja az euró övezetbe, gazdasági reformok Szlovákiában

[2009. 04. 28.] Hallgatóink sikere a Budapesti Szlovák Intézetben

[2009. 04. 24. ] Hallgatóink sikere az OTDK-n

A XXIX. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Humán Tudományi Szekciójában két hallgatónk is kitűnően szerepelt.
Kognitív és leíró nyelvészet, pragmatika, szövegtan kategóriában Patona Mária Magyar szavak S. B. Linde szótárában című dolgozatával III. helyezést ért el.
Témavezető: Wołosz Robert.
letölthető rezümé

Szláv nyelvek irodalma kategóriában Kellermann Viktória A Lengyel Anya mítoszának kettős dekonstrukciója a feminista kritikában című munkája különdíjat érdemelt.
Témavezető: Pálfalvi Lajos
letölthető rezümé

A Kognitív és leíró nyelvészet, pragmatika, szövegtan kategóriában Lengyel Tanszékünket képviselte még Pap Krisztina is, Neologizmusok keresése a mai lengyel szövegekben című előadásával.
Témavezető: Wołosz Robert.
letölthető rezümé

Diákjainknak és tanáraiknak szívből gratulálunk!

[2009. 04. 22.] Vendégünk volt Marton László Távolodó

 a Sziget Fesztivál Világzenei Színpadának művészeti vezetője Marton László Távolodó. Beke Márton Contemporary literature and Culture in Central and Eastern Europe óráján tartott angol nyelvű nyílt vendégelőadást The very-very best of Hungarian World Music (1977-2007) címmel.

[2009. 02. 11.] A közép-európai mozaik elemei. A Szent Adalbert Közép-Európa Kutatócsoport tudományos eredményei – könyvbemutató a budapesti Közép-európai Kulturális Intézetben


2008

[2008. 11. 28.] Magyar–szlovák terminológiai kérdések III. – nemzetközi konferencia Piliscsabán

[2008. 11. 25–26.] Közép-Európa Napok

[2008. 10. 17.] Szlovákiai kirándulás: Nyitrakoros[2008.10.16.] Kerekasztal-beszélgetés az esztergomi Szent Adalbert Központban a Babits-év kapcsán
[2008.09.29.] Vendégünk volt a lengyel irodalom két kiválósága: Olga Tokarczuk író és Kinga Dunin író, kritikus.
[2008.05.23.] Közös magyar - szlovák történelem tankönyv
A Magyar-Szlovák Történész Vegyesbizottság Tanári Tagozata, valamint a PPKE Szent Adalbert Közép-Európa Kutatócsoport közös konferenciája Esztergomban
[2008.05.13.] Szlovákiai kirándulás: Nyitra, Gímeskosztolány
[2008.04.24] A "Szent Adalbert Közép- és Kelet-Európa Kutatásokért Alapítvány" alapító okiratának ünnepélyes aláírása Esztergomban
Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom–budapesti érsek és Meggyes Tamás, Esztergom polgármestere ünnepélyesen aláírta a "Szent Adalbert Közép- és Kelet-Európa Kutatásokért Alapítvány” alapító okiratát a Szent Adalbert Központban.[2008.04.21-25.] Nemzeti kisebbségek -- asszimiláció vagy integráció?
Nemzetközi konferencia Opole-ban


[2008.04.23] Domovina
A Szlovák Tanszékről készített összeállítást a Magyar Televízió Domovina című műsora vetítette 2008. május 12-én.
[2008.04.17]. Az Alapítvány jóváhagyása
Esztergom képviselő-testülete 2008. április 17-i ülésén döntött a a Szent Adalbert Közép- és Kelet-Európa Kutatásokért Alapítvány létrehozásáról. Az alapítványt Esztergom város az Esztergom–Budapesti Főegyházmegyével közösen hozza létre, célja anyagi és adminisztratív eszközökkel támogatni az esztergomi székhelyű Szent Adalbert Közép-Európa Kutatócsoportot.
[2008.04.11-12.] Szlovákiai kirándulás: Liptó


[2008.04.09.] Joanna Stempinska nagykövetasszony látogatása
A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Karának Szlavisztika – Közép-Európa Intézete 2008. április 9-én vendégül látta Joanna Stempi?skat, a Lengyel Köztársaság budapesti nagykövetét. A nem hivatalos látogatás a Dékáni Hivatalban kezdődött. Később a nagykövetasszony Lengyel Tanszékünk tanáraival és hallgatóival beszélgetett.

Vendégünk volt

április

Gavura, Ján irodalmár
Eperjesi Egyetem (Szlovákia)

Előadás: Contemporary Slovak Literature (Kortárs szlovák irodalom)


György, Ladislav nyelvész
Bél Mátyás Egyetem, Besztercebánya (Szlovákia)

Előadások szlovák-magyar nyelvi kapcsolatok, bilingvizmus, nyelv és identitás témakörökbenmárcius

Janowski, Maciej történész
Lengyel Tudományos Akadémia, Történeti Intézet

Előadás: Politics of History in contemporary Poland (A történelem politikája a mai Lengyelországban)


Pavici?, Mladen
ELTE Budapest
Előadás: Free at Last. On Contemporary Slovenian Literature and Culture (Végre szabadon. Kortárs szlovén irodalom és kultúra)

Lönhart Tamás
Babes-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár

Előadás: The plural memories of a multiethnic city: Cluj, 1956-1989 (Az emlékezet pluralitása egy multietnikus városban: Kolozsvár, 1956-1989)

Nánay Fanni színháztörténész, műfordító
Előadások: Contemporary Polish Theatre (Kortárs lengyel színház)

2007

[2007.06.14.] - A Szent Adalbert Közép-Európa Kutatócsoport évzáró nyilvános ünnepi ülése
[2007.06.05.] - Juliusz Januszt, a Szentszék magyarországi nagykövetét láttuk vendégül
[2007.05.17.] - Nálunk járt Arnost Lustig
[2007.05.07.-10.] - Térségünk prófétái – Nemzetközi konferencia Esztergomban
[2007.03.19.] - A szomszéd népek a magyar történelemoktatásban
[2007.03.01.] - Kerekasztal-beszélgetés a Szent Adalbert Központban
Vendégünk volt…

november

Nowacki, Dariusz irodalmár
Katowice (Lengyelország)Előadások a kortárs lengyel irodalomról


október

Bedna?íková, Bo?ena nyelvész
Palacký Egyetem (Olmütz) Bohemisztika Tanszék
nyelvtudományi szekció vezetője.

Előadások:

1) Kone?nű mezinárodní zkou?ka z ?e?tiny (o testech ECL)

2) Pro? (a jak) se sklo?ují slova v ?e?tinű?

3) Tvo?í ?e?tina slova jako SPRÁVNÝ flexivní jazyk? (aneb Co má
?e?tina spole?ného s ma?ar?tinou...)


Pavera, Libor cseh irodalmár
Bialsko-Bia?a (Lengyelország)

Előadások:

1. Vzájemné vztahy baroka i romantismu, zvlá?tű u Máchy

2. ®ánrové metamorfózy v dobű elektronických medií + promítání filmu
(Karkulka)

Windhager Ákos zenetörténész
Előadás:

A háromnyelvű Pozsony/Pressburg/Bratislava zenéje


Hu»ková, Anita tolmács, fordító
Bél Mátyás Egyetem (Besztercebánya) Szlovák Nyelv és Irodalom Tanszék
adjunktus

Előadások:

1. Miko-féle kifejező eszközök értékesítése/felhasználása a fordításban (kiválasztott kategóriák elemzése – a Jadviga párnája című műben/fordításban; komikum és kontraszt – Örkény Tóték eredeti+szlovák fordítás)

2. "Mi“ és "ők“ a szövegben – időbeli és térbeli kérdések a fordításban

3. Didaktikai es metodológiai kérdések – avagy hogyan tanítjuk a fordítást (Popovic elmélete – Miko modellje – Klaudy K. átváltási műveletei – Nord összefoglaló sémája

4. Vajon hol vannak a szubstandard határai?2006
[2006.11.17.] - Elnöki párbeszéd
[2006.10.25.] - Könyvbemutató
[2006.09.03.] - A Szent Adalbert Központ megnyitója
[2006.09.12.] - Horvát püspökök látogatása a Campuson
[2006.06.29.] - Megbocsátunk és bocsánatot kérünk
[2006.06.29.] - Magyar–szlovák terminológiai kérdések
[2006.04.] - Szlovák szakest 2006
 

  2005

[2005.10.27.] - Dr. Käfer István, a Szlovák Tanszék alapítójának 70. születésnapja2004

[2004.06.28.]
Pons Strigoniensis - Közép-európai Emmaus. Magyar-szlovák ünnepi találkozó.
Esztergom.
Szervezők: Esztergomi Hittudományi Főiskola, PPKE BTK Nyugati Szláv
Kulturális Kutatócsoport, Rudnay Sándor Kulturális és Városvédő Egyesület
[2004.05.18-20.]
Nemzetközi szlavisztikai tudományos konferenciára kerül sor Transzformáció és kisebbségek a szláv irodalmakban 1989 után címmel, amelyre neves szakembereket várunk Csehországból, Fehéroroszországból, Lengyelországból, Macedóniából, Nagy-Britanniából, Németországból, Oroszországból, Szlovákiából és Ukrajnából.
[2004.04.27.]
Vendégünk volt Ivo Pospí?il, a brünni Masaryk Egyetem Szlavisztika Intézetének vezetője, aki előadást tartott Közép-Európa és az irodalomtudomány módszertana – múlt és jelen, illetve A cseh szlavisztika tegnap és ma címmel.
[2004.04.25.]
Kvűta Legátová Szégyenlős szerelem – ®elary kötetének és a hasonló című cseh film bemutatója a főszereplő, Cserhalmi György közreműködésével.
Helyszín: Budapest Kongresszusi Központ
[2004.04.24.]
Petra H?lová fiatal cseh írónő Nagymamám emlékezete című könyvének bemutatója az Európai Elsőkönyvesek Fesztiválja keretén belül.
Helyszín: Budapest Kongresszusi Központ
[2004.04.22.]
Patrik Ou?edník Europeana című könyvének bemutatása Vörös István, G. Kovács László, intézetünk tanárainak valamint Végvári Tamás színművész közreműködésével.
Helyszín: Cseh Centrum, Budapest VI. Szegfű u. 4.
[2004.02.09.]
Karunk vendége volt Jan Sokol, a prágai Károly Egyetem Humán Tudományok Karának dékánja. Die Erfahrung der Freiheit címmel előadást tartott a Stephaneumban, majd a Szlavisztika – Közép-Európa Intézet tanáraival és diákjaival találkozott az Ambrosianumban.


2003

[2003.05.16.]
Magyar-szlovák dialógusok II. (Budapest-Eperjes).
Budapest
Szervezők: a Balassi Bálint Intézet, a Szlovák Köztársaság Kulturális Intézete (Budapest és a PPKE BTK Szlavisztika – Közép-Európa Intézete Szlovák Tanszéke
[2003.05.12-13.]
A cseh barokk új interpretációi címmel nemzetközi tudományos konferenciát szerveztünk a campuson. Az ülésre mintegy harminc szakember érkezett Csehországból, Szlovákiából, Lengyelországból és Magyarországról. Az ülésen elhangzott előadások szövege hamarosan nyomtatásban is megjelenik a Kari Kiadó gondozásában.
A konferencia programja és az előadások tartalmának rövid összefoglalása itt olvasható.
A Rózsahegyi Katolikus Egyetem Esztergomi Kihelyezett Tagozata / Ostrihomské deta?ované pracovisko Katolíckej univerzity v Ru?omberku
[2003.04.30.]
Közép-Európa Nagysága és nyomorúsága. A PPKE BTK Szlavisztika – Közép-Európa
Intézete mellett működő Visegrádi Klub alakuló ülése.
Budapest
[2003.04.28.]
Gabriela ®ibritová (Komenský Egyetem, Pozsony) előadása és kapcsolatfelvétele a PPKE BTK Könyvtárával.
[2003.04.24.]
A PPKE BTK Szlavisztika – Közép-Európa Intézete Szlovák Tanszékének
és Nyugati Szláv Kulturális Kutatócsoportjának bemutatkozása és könyvbemutatója.
Pozsony (A Magyar Köztársaság Kulturális Intézete)
Előadók: Käfer István, ®ilka Tibor, Tőzsér Árpád, Kiss Szemán Róbert, Mária Bátorová, Ábrahám Barna, Halász Iván
[2003.02.24.]
A PPKE BTK Szlavisztika – Közép-Európa Intézete Nyugati Szláv Kulturális Kutatócsoportjának nyilvános ülése: Bős-Nagymaros és a magyar-szlovák viszony kérdése a rendszerváltozás előtt – Paulus Alajos dokumentumfilmje.
Esztergom.
Megnyitó: Käfer István


2002

[2002.11.27.]
Közép-Európai Választások 2001-2002 (a legutóbbi cseh. lengyel és szlovák választások
eredményei és tapasztalatai).
Piliscsaba
Szervező: a PPKE BTK
Szlavisztika – Közép-Európa Intézete mellett működő Visegrádi Diákkör
[2002.10.04.]
Dialógy so susedmi (Ma?arsko). Tudományos kerekasztal az Eperjesi Egyetem és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Szlavisztika – Közép-Európa Intézete Szlovák Tanszéke oktatóinak
részvételével.
Szervezők: az Eperjesi Egyetem Szlavisztika és Szlovák Történelem-Levéltár Tanszéke. Előadók: Käfer István stb.
[2002.06.19]
A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Szlavisztika – Közép-Európa Intézete Nyugati Szláv
Kulturális Kutatócsoportjának ünnepi könyvbemutatója.
Esztergom.
Megnyitó: Käfer István
[2002.06.10]
A PPKE BTK Szlavisztika – Közép-Európa Intézete Nyugati Szláv Kulturális Kutatócsoportjának nyilvános ülése:
Guitman Barnabás (PPKE BTK), Prof. Richard Marsina és Prof. Vincent Sedlák (Nagyszombati Egyetem) előadásai.
Piliscsaba.
[2002.04.25-26.]
Slu?ba biskupa v historickom a sú?asnom kontexte.
Nyitra
Szervezők: a pozsonyi Komenský Egyetem Római Katolikus Teológiai Kara, a nyitrai Teológiai Szeminárium, a Rózsahegyi Katolikus Egyetem és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem. Előadók: Käfer István stb.
[2002.04.24.]
Kónya Péter és Ká?a Péter (Eperjesi Egyetem) előadásai.
Piliscsaba.
Szervező: a PPKE BTK Szlavisztika – Közép-Európa Intézete mellett működő Visegrádi Diákkör


2001

[2001.10.05.]
A "Visegrádi Gondolat” az integráció küszöbén.
Esztergom
Szervező: a PPKE BTK Szlavisztika – Közép-Európa Intézete Nyugati Szláv Kulturális Kutatócsoportja, a Rudnay Sándor Alapítvány (Esztergom) és a Pázmány Péter Történész Kör (Piliscsaba).
Levezető elnök (de.): Käfer István
[ 2001.08.28.]
Ezer év együtt.
Esztergom. Szervezők: a Magyar Katolikus Püspöki Kar illetve a Szlovák Katolikus Püspöki Kar Justitia et Pax Bizottsága, a Rudnay Sándor Egyesület és a PPKE BTK Szlavisztika – Közép-Európa Intézete. Előadók: Käfer István stb.
[2001.06.19-20.]
Národ, spolo?nos», konfesia. Problémy vývinu slovenskej spolo?nosti a slovenskoma?arského spolu?itia v novom veku 1526-1918.
Piliscsaba. Otvorenie
Konferencie: István Käfer
[2001.06.13.]
Ivo Pospí?il (Masaryk Egyetem, Brünn) és Milo? Zelenka (Slovanský ústav – Slavia szerk..,Prága) előadásai.
Piliscsaba
[2001.04.02-03.]
Ember és térség. Magyarország és Lengyelország ezer éve Európában.
Piliscsaba.
Szervező: a PPKE BTK Szlavisztika – Közép-Európa Intézete Lengyel Tanszéke.
Levezető elnök: Käfer István stb.
[2001.02.02-03.]
Deo Gratias. A Pázmány Péter Katolikus Egyetem és a Nagyszombati Egyetem millenniumi ünnepi találkozója.
Nagyszombat-Budapest.
Szervező: a Nagyszombati Egyetem és a PPKE BTK Szlavisztika – Közép-Európa Intézete Nyugati Szláv Kulturális Kutatócsoportja. Előadók: Käfer István stb.

 

Események

17.
2024. ápr.
BTK
Gondoskodás: Lelkiség és vezetés
PPKE JÁK, BTK
18.
2024. ápr.
BTK
Milyen a jó TDK előadás? - A kari Társadalomtudományi Szekció szemináriuma
Danubianum 214
20.
2024. ápr.
BTK
PPKE BTK HÖK x Tavaszi túra
Nagykovácsi
20.
2024. ápr.
BTK
Alkalmassági vizsgára felkészítő tanfolyam
Iohanneum
22.
2024. ápr.
BTK
Kant 300 – Filozófia „emberi álláspontról”
PPKE, ELTE
23.
2024. ápr.
BTK
MILYEN A JÓ TDK DOLGOZAT? - A KARI PEDAGÓGIAI PSZICHOLÓGIAI ANDRAGÓGIAI ÉS KÖNYVTÁRTUDOMÁNYI SZEKCIÓ SZEMINÁRIUMA
Danubianum 317
További események
Széchenyi 2020