Szlavisztika MA (lengyel, orosz specializáció) indul a 2022/23-as tanévben

2022.01.13.

Miért válaszd a Szlavisztika MA-t?

Mert a képzés eredményeként olyan szlavista szakemberré válhatsz, aki

✓ közép- és felsőfokon beszél több szláv nyelvet;
✓ ismeri a szláv kultúrák múltját és jelenét;
✓ professzionális ismeretekkel rendelkezik a szláv nyelvekről;
✓ több szláv nyelvenképes információkat gyűjteni, feldolgozni és értelmezni;
✓ több szláv nyelvenképes fejlesztői-kutatói és innovációs feladatokat ellátni;
✓ képes a szláv nyelvi és kulturális jelenségek összehasonlító elemzésére;
✓ képes tudását szláv és nem-szláv nyelveken megosztani másokkal a tudományos/hivatalos/publicisztikai normák szerint.


Elméleti tudás

✓ Átfogó és rendszerezett ismeretek a szláv kultúrákról, történelemről, kulturális problémákról és tendenciákról, különös tekintettel a lengyel és az orosz kultúrára;
✓ Megalapozott, szisztematikus és professzionális tudás a nyelvtudományban, ami segít abban, hogy nyelvészettel foglalkozz, tolmács, szakfordító vagy nyelvtanár legyél;
✓ Megalapozott, szisztematikus és professzionális ismeretek az egyes irodalom- és kultúrtörténeti korszakokról, irodalmi művekről, irodalmi és kulturális folyamatokról, tendenciákról, ami segít abban, hogy műfordító, irodalom- vagy kultúrtörténész legyél.

 

Gyakorlati ismeretek és kompetenciák

✓ Magas szintű nyelvtudás:

  • a B2 szintről C1/C2-re emelheted a nyelvtudásod a választott specializáció nyelvén (lengyel, orosz);
  • a második választott nyelvből B2 szintű nyelvtudás (lengyel, orosz);
  • egy harmadik szláv nyelvből (cseh, ukrán, ruszin, szlovén) alapszintű ismeretek (A1-A2 szintig).


✓ A választott specializáció nyelvén jártasságot szerezhetsz a következő területeken:

  • esszé- és tanulmányírás;
  • előadókészség;
  • fordítói kompetenciák;
  • műfordítás;
  • kutatás, anyaggyűjtés, anyagfeldolgozás.


Kiknek ajánljuk?

✓ Akik a BA-tanulmányaikat szeretnék elmélyíteni, alaposabb nyelvtudásra és rendszerezett ismeretekre szeretnének szert tenni a szláv kultúrák területén;
✓ Akik szakmaszerűen szeretnének foglalkozni a szláv irodalmakkal, nyelvekkel, fordítással, műfordítással, tolmácsolással;
✓ Akik tudományos pályára készülnek, és PhD tanulmányokat szeretnének folytatni a mesterszak elvégzése után;
✓ Akik a kultúraközvetítés intézményrendszerében szeretnének elhelyezkedni (pl. diplomáciában, hazai kulturális vagy egyházi intézményeknél, magyar kulturális intézményeknél szláv országokban, a médiában, közművelődési intézményekben), ahol a szláv nyelvek és kultúrák alapos és sokrétű ismerete előnyt jelent vagy követelmény;
✓ Akik saját érdeklődésüket szeretnék a professzionális készségek szintjére emelni.


Miért a Pázmányon?

✓ Az oktatás kis csoportokban, interaktívan, workshop jelleggel zajlik;
✓ Feladatunknak tartjuk az elemző, kritikai gondolkodás elősegítését, a szakmai és emberi párbeszédre való nyitottságot, valamint inspiratív, motiváló légkör kialakítását;
✓ Támogatjuk az önálló, önfejlesztő munkát erős tanári segítségnyújtás mellett;
✓ Bevonjuk hallgatóinkat a kutatásokba és fejlesztésekbe, biztosítjuk a hazai és nemzetközi tudományos fórumokon, konferenciákon való részvételt, publikációs lehetőséget;
✓ Támogatjuk a nemzetközi mobilitásban való részvételt partneregyetemeinken (Krakkó, Lublin, Varsó, Kazany, Novoszibirszk, Moszkva) vagy más egyetemeken;
✓ Rugalmas képzési útvonalakat biztosítunk, támogatjuk a személyes fejlesztést.

Események

04.
2024. márc.
BTK
"A Föld nem tud futni." Rendszerváltás vidéken
Sophianum 112
06.
2024. márc.
BTK
Középkori esték - Latinitas Hungarica
Danubianum 308
07.
2024. márc.
BTK
Egy különös tó – sajátélményű drámaóra óvodásoknak és kisiskolásoknak
Iohanneum 213.
08.
2024. márc.
BTK
Nemes Nagy Ágnes Olvasókör
Danubianum 315
12.
2024. márc.
BTK
Tanítók Napja
Iohanneum
13.
2024. márc.
BTK
Művészettörténeti konferencia
Sophianum 112
További események
Széchenyi 2020