DANTE UNIVERZUMA

2022.02.01.

Február 20-ig látogatható Szegeden a Dante-évforduló tiszteletére 2022. január 14-én megnyílt kiállítás.

Helyszín: Regionális Összművészeti Központ (6720 Szeged, Magyar Ede tér 2.)

"A 700. évforduló nemcsak arra kitűnő alkalom, hogy újra és újra átgondoljuk egy letűnt korban született irodalmi alkotásnak
ma már nehezen érthető szellemiségét, allegóriáit, utalásait, költői szerkezetét, s ezeket minél jobban megértsük, hanem arra is,
ez talán még fontosabb: mit mutat meg mibelőlünk a Commedia? Olvasásával mi tárulkozik fel rólunk saját magunk számára,
hogyan ismerjük meg jobban belső labirintusainkat.[...] A Színjáték a belső világa kifejezését kereső művész kincsesháza, a műélvező pedig örül a benne is visszhangra találó immár egyetemes eszmének vagy érzésnek. A természeti és emberi valóság egyedülállóan mély ismeretén, s ennek költői eszközökkel való kifejezésén túlmenően Dante, a lélekvezető egy fontos teológiai és poétikai elvvel ahhoz is hozzájárult, hogy

hatása ne korlátozódjon az irodalomra. Ezzel a költő a művésznek és a zenésznek (a tisztulás hegyén gyakran szól a segítő

ének) mintegy cinkosává válik."


(részlet Pál József irodalomtörténésznek a kiállítás katalógusában olvasható írásából)


A kiállítás katalógusának az Olasz Intézet web oldaláról elérhető teljes szövege:

https://iicbudapest.esteri.it/iic_budapest/resource/doc/2022/01/dante_univerzuma_katalogus_web.pdf

Események

23.
2024. febr.
BTK
Nemes Nagy Ágnes Olvasókör
Danubianum 315
28.
2024. febr.
BTK
STaPs 21
Sophianum
28.
2024. febr.
BTK
Mesterséges intelligencia: Veszélyforrás vagy segítség?
Iohanneum 213.
04.
2024. márc.
BTK
"A Föld nem tud futni." Rendszerváltás vidéken
Sophianum 112
07.
2024. márc.
BTK
Egy különös tó – sajátélményű drámaóra óvodásoknak és kisiskolásoknak
Iohanneum 213.
12.
2024. márc.
BTK
Tanítók Napja
Iohanneum
További események
Széchenyi 2020